Khách Sạn Quang Minh
 
Danh mục
 
 
Thời tiết
 

Hà Nội


Đà Nẵng


TP Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU
Khách Sạn Quang Minh
Giới thiệu:
Thời gian thành lập:
Địa chỉ: 20 Minh Khai, Q. Hồng Bàng,
Điện thoại: 823404, 823405, 8234
Email: quangminh@bdvn.vnmail.vnd.net
Website:
Qui mô công ty:
BAN LÃNH ĐẠO
Giám Đốc: Ông Vũ Thượng Ngọc
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Người công bố thông tin:  Mr. Khachsanquangminh
Phòng ban:
Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
 
Hỗ trợ
 
 
Tin tức
 
 
Thống kê
 
Số lượt xem:  223

Tổng số sản phẩm:  0

 
 
Khách Sạn Quang Minh
20 Minh Khai, Q. Hồng Bàng,
823404, 823405, 8234 - quangminh@bdvn.vnmail.vnd.net
Bản quyền của www.ThitruongOTC.com.vn