Cty Khách Sạn Tân Kim Long TNHH Thương Mại
 
Danh mục
 
 
Thời tiết
 

Hà Nội


Đà Nẵng


TP Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU
Cty Khách Sạn Tân Kim Long TNHH Thương Mại
Giới thiệu:
Thời gian thành lập:
Địa chỉ: 60 Trần Đình Xu, P. Cô Giang, Q. 1,
Điện thoại:
Email:
Website:
Qui mô công ty:
BAN LÃNH ĐẠO
Giám Đốc: Ông Võ Thành Vạn
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Người công bố thông tin:  Mr. Khachsantankimlongthuongmai
Phòng ban:
Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
 
Hỗ trợ
 
 
Tin tức
 
 
Thống kê
 
Số lượt xem:  235

Tổng số sản phẩm:  0

 
 
Cty Khách Sạn Tân Kim Long TNHH Thương Mại
60 Trần Đình Xu, P. Cô Giang, Q. 1,
-
Bản quyền của www.ThitruongOTC.com.vn