Cty Kim Chung TNHH Sản Xuất Dịch Vụ Thương Mại Cơ Khí
 
Danh mục
 
 
Thời tiết
 

Hà Nội


Đà Nẵng


TP Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU
Cty Kim Chung TNHH Sản Xuất Dịch Vụ Thương Mại Cơ Khí
Giới thiệu:
Thời gian thành lập:
Địa chỉ: 217 Lê Văn Chí, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức,
Điện thoại:
Email: kimchung@hcm.vnn.vn
Website:
Qui mô công ty:
BAN LÃNH ĐẠO
Giám Đốc: Bà Trịnh Thị Hồng Châu
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Người công bố thông tin:  Mr. Kimchungsanxuatdichvuthuongmaicokhi
Phòng ban:
Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
 
Hỗ trợ
 
 
Tin tức
 
 
Thống kê
 
Số lượt xem:  229

Tổng số sản phẩm:  0

 
 
Cty Kim Chung TNHH Sản Xuất Dịch Vụ Thương Mại Cơ Khí
217 Lê Văn Chí, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức,
- kimchung@hcm.vnn.vn
Bản quyền của www.ThitruongOTC.com.vn