Cty King''s Grating TNHH
 
Danh mục
 
 
Thời tiết
 

Hà Nội


Đà Nẵng


TP Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU
Cty King''s Grating TNHH
Giới thiệu:
Thời gian thành lập:
Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 2
Đường 25B, H. Nhơn Trạch,
Điện thoại: 521321, 521322, 5213
Email: kings@hcm.vnn.vn
Website: www.kingsgp.tw
Qui mô công ty:
BAN LÃNH ĐẠO
Phó Tổng Giám Đốc: Ông Jason King(Chin Chun Hui)
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Người công bố thông tin:  Mr. Kingsgrating
Phòng ban:
Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
 
Hỗ trợ
 
 
Tin tức
 
 
Thống kê
 
Số lượt xem:  220

Tổng số sản phẩm:  0

 
 
Cty King''s Grating TNHH
Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 2
Đường 25B, H. Nhơn Trạch,

521321, 521322, 5213 - kings@hcm.vnn.vn
Bản quyền của www.ThitruongOTC.com.vn