Cty Kodak-Vpđd
 
Danh mục
 
 
Thời tiết
 

Hà Nội


Đà Nẵng


TP Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU
Cty Kodak-Vpđd
Giới thiệu:
Thời gian thành lập:
Địa chỉ: Phòng 805, Tầng 8, Tòa Nhà Mê Linh Point
2 Ngô Đức Kế, P. Bến Nghé, Q. 1,
Điện thoại: 8238029, 8238034
Email:
Website: www.kodak.com
Qui mô công ty:
BAN LÃNH ĐẠO
Trưởng Đại Diện: Ông Paul Lim
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Người công bố thông tin:  Mr. Kodakvpdd
Phòng ban:
Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
 
Hỗ trợ
 
 
Tin tức
 
 
Thống kê
 
Số lượt xem:  238

Tổng số sản phẩm:  0

 
 
Cty Kodak-Vpđd
Phòng 805, Tầng 8, Tòa Nhà Mê Linh Point
2 Ngô Đức Kế, P. Bến Nghé, Q. 1,

8238029, 8238034 -
Bản quyền của www.ThitruongOTC.com.vn