Cty XNK Rau Quả 2
 
Danh mục
 
 
Thời tiết
 

Hà Nội


Đà Nẵng


TP Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU
Cty XNK Rau Quả 2
Giới thiệu:
Thời gian thành lập:
Địa chỉ: 29 Lê Đình Dương, P. Bình Hiền, Q. Hải Châu,
Điện thoại: 832636, 892974
Email: vegedanang@dng.vnn.vn
Website:
Qui mô công ty:
BAN LÃNH ĐẠO
Giám Đốc: Ông Nguyễn Đức Chính
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Người công bố thông tin:  Mr. Krauqua2
Phòng ban:
Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
 
Hỗ trợ
 
 
Tin tức
 
 
Thống kê
 
Số lượt xem:  308

Tổng số sản phẩm:  0

 
 
Cty XNK Rau Quả 2
29 Lê Đình Dương, P. Bình Hiền, Q. Hải Châu,
832636, 892974 - vegedanang@dng.vnn.vn
Bản quyền của www.ThitruongOTC.com.vn