Cty Kung Won-Vpđd
 
Danh mục
 
 
Thời tiết
 

Hà Nội


Đà Nẵng


TP Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU
Cty Kung Won-Vpđd
Giới thiệu:
Thời gian thành lập:
Địa chỉ: Phòng F3, Tầng 1, Ttâm Thương Mại Fosco
2 Phùng Khắc Khoan, P. Đa Kao, Q. 1,
Điện thoại: 8297920, 8221309
Email: kungwoncorp@hcm.vnn.vn
Website:
Qui mô công ty:
BAN LÃNH ĐẠO
Trưởng Đại Diện: Ông Đỗ Đình Quế
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Người công bố thông tin:  Mr. Kungwonvpdd
Phòng ban:
Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
 
Hỗ trợ
 
 
Tin tức
 
 
Thống kê
 
Số lượt xem:  229

Tổng số sản phẩm:  0

 
 
Cty Kung Won-Vpđd
Phòng F3, Tầng 1, Ttâm Thương Mại Fosco
2 Phùng Khắc Khoan, P. Đa Kao, Q. 1,

8297920, 8221309 - kungwoncorp@hcm.vnn.vn
Bản quyền của www.ThitruongOTC.com.vn