Cty Kỳ Lực TNHH Keo
 
Danh mục
 
 
Thời tiết
 

Hà Nội


Đà Nẵng


TP Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU
Cty Kỳ Lực TNHH Keo
Giới thiệu:
Thời gian thành lập:
Địa chỉ: Khu CN Nam Sơn, Huyện An Dương, P. Nam Sơn,
Điện thoại:
Email: vn_chyilih_hp@vnn.vn
Website:
Qui mô công ty:
BAN LÃNH ĐẠO
Giám Đốc: Ông Chen Wei Ming( Đài Loan) Ông Đặng Lê Hưng( Vnam)
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Người công bố thông tin:  Mr. Kyluckeo
Phòng ban:
Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
 
Hỗ trợ
 
 
Tin tức
 
 
Thống kê
 
Số lượt xem:  226

Tổng số sản phẩm:  0

 
 
Cty Kỳ Lực TNHH Keo
Khu CN Nam Sơn, Huyện An Dương, P. Nam Sơn,
- vn_chyilih_hp@vnn.vn
Bản quyền của www.ThitruongOTC.com.vn