Cty Lâm Trường Huy TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ
 
Danh mục
 
 
Thời tiết
 

Hà Nội


Đà Nẵng


TP Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU
Cty Lâm Trường Huy TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ
Giới thiệu:
Thời gian thành lập:
Địa chỉ: 86/4 Nhất Chi Mai, P. 13, Q. Tân Bình,
Điện thoại:
Email: lamtruonghuyco@hcm.fpt.vn
Website: www.lamtruonghuy.com
Qui mô công ty:
BAN LÃNH ĐẠO
Giám Đốc: Ông Nguyễn Công Lĩnh
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Người công bố thông tin:  Mr. Lamtruonghuysanxuatthuongmaidichvu
Phòng ban:
Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
 
Hỗ trợ
 
 
Tin tức
 
 
Thống kê
 
Số lượt xem:  219

Tổng số sản phẩm:  0

 
 
Cty Lâm Trường Huy TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ
86/4 Nhất Chi Mai, P. 13, Q. Tân Bình,
- lamtruonghuyco@hcm.fpt.vn
Bản quyền của www.ThitruongOTC.com.vn