Cty Lạng Sơn Công Trình Giao Thông 2
 
Danh mục
 
 
Thời tiết
 

Hà Nội


Đà Nẵng


TP Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU
Cty Lạng Sơn Công Trình Giao Thông 2
Giới thiệu:
Thời gian thành lập:
Địa chỉ: 8 Hùng Vương, X. Chi Lăng,
Điện thoại: 870805, 811283
Email:
Website:
Qui mô công ty:
BAN LÃNH ĐẠO
Giám Đốc: Ông Nguyễn Văn Quyền
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Người công bố thông tin:  Mr. Langsoncongtrinhgiaothong2
Phòng ban:
Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
 
Hỗ trợ
 
 
Tin tức
 
 
Thống kê
 
Số lượt xem:  241

Tổng số sản phẩm:  0

 
 
Cty Lạng Sơn Công Trình Giao Thông 2
8 Hùng Vương, X. Chi Lăng,
870805, 811283 -
Bản quyền của www.ThitruongOTC.com.vn