Cty Lesco Resort TNHH
 
Danh mục
 
 
Thời tiết
 

Hà Nội


Đà Nẵng


TP Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU
Cty Lesco Resort TNHH
Giới thiệu:
Thời gian thành lập:
Địa chỉ: Vạn Hạnh, Khu 2, TT. Phú Mỹ, H. Tân Thành,
Điện thoại: 893871, 893823, 8944
Email: jeanclaudeleschi@hcm.vnn.vn
Website:
Qui mô công ty:
BAN LÃNH ĐẠO
Giám Đốc: Ông Jean Claude Leschi
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Người công bố thông tin:  Mr. Lescoresort
Phòng ban:
Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
 
Hỗ trợ
 
 
Tin tức
 
 
Thống kê
 
Số lượt xem:  177

Tổng số sản phẩm:  0

 
 
Cty Lesco Resort TNHH
Vạn Hạnh, Khu 2, TT. Phú Mỹ, H. Tân Thành,
893871, 893823, 8944 - jeanclaudeleschi@hcm.vnn.vn
Bản quyền của www.ThitruongOTC.com.vn