Cty Liên Doanh Sản Xuất Vật Liệu Xây Dựng & Phát Triển Cơ Sở Hạ Tầng Tây Ninh
 
Danh mục
 
 
Thời tiết
 

Hà Nội


Đà Nẵng


TP Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU
Cty Liên Doanh Sản Xuất Vật Liệu Xây Dựng & Phát Triển Cơ Sở Hạ Tầng Tây Ninh
Giới thiệu:
Thời gian thành lập:
Địa chỉ: Km27 Quốc Lộ 22B, X. Long Thành Nam, H. Hòa Thành,
Điện thoại: 842089, 827527
Email:
Website:
Qui mô công ty:
BAN LÃNH ĐẠO
Giám Đốc: Ông Dương Văn Thạnh
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Người công bố thông tin:  Mr. Liendoanhsanxuatvatlieuxaydungphattriencosohatangt
Phòng ban:
Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
 
Hỗ trợ
 
 
Tin tức
 
 
Thống kê
 
Số lượt xem:  198

Tổng số sản phẩm:  0

 
 
Cty Liên Doanh Sản Xuất Vật Liệu Xây Dựng & Phát Triển Cơ Sở Hạ Tầng Tây Ninh
Km27 Quốc Lộ 22B, X. Long Thành Nam, H. Hòa Thành,
842089, 827527 -
Bản quyền của www.ThitruongOTC.com.vn