Liên Hiệp Công Nghệ Tài Nguyên Khoáng
 
Danh mục
 
 
Thời tiết
 

Hà Nội


Đà Nẵng


TP Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU
Liên Hiệp Công Nghệ Tài Nguyên Khoáng
Giới thiệu:
Thời gian thành lập:
Địa chỉ: 36 Hàng Bún, Q. Ba Đình,
Điện thoại:
Email:
Website:
Qui mô công ty:
BAN LÃNH ĐẠO
Tổng Giám Đốc: Ông Nguyễn Duy Dũng
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Người công bố thông tin:  Mr. Lienhiepcongnghetainguyenkhoang
Phòng ban:
Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
 
Hỗ trợ
 
 
Tin tức
 
 
Thống kê
 
Số lượt xem:  246

Tổng số sản phẩm:  0

 
 
Liên Hiệp Công Nghệ Tài Nguyên Khoáng
36 Hàng Bún, Q. Ba Đình,
-
Bản quyền của www.ThitruongOTC.com.vn