Cty Lim Kiều Liên Doanh Xây Dựng & Đầu Tư
 
Danh mục
 
 
Thời tiết
 

Hà Nội


Đà Nẵng


TP Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU
Cty Lim Kiều Liên Doanh Xây Dựng & Đầu Tư
Giới thiệu:
Thời gian thành lập:
Địa chỉ: 173 Hậu Giang, P. 5, Q. 6,
Điện thoại:
Email: contact@limkieu.com
Website: www.limkieu.com
Qui mô công ty:
BAN LÃNH ĐẠO
Tổng Giám Đốc: Ông Lý Chí Thành
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Người công bố thông tin:  Mr. Limkieuliendoanhxaydungdautu
Phòng ban:
Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
 
Hỗ trợ
 
 
Tin tức
 
 
Thống kê
 
Số lượt xem:  260

Tổng số sản phẩm:  0

 
 
Cty Lim Kiều Liên Doanh Xây Dựng & Đầu Tư
173 Hậu Giang, P. 5, Q. 6,
- contact@limkieu.com
Bản quyền của www.ThitruongOTC.com.vn