Cty Lotus Technologies-Vpđd
 
Danh mục
 
 
Thời tiết
 

Hà Nội


Đà Nẵng


TP Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU
Cty Lotus Technologies-Vpđd
Giới thiệu:
Thời gian thành lập:
Địa chỉ: 5 Sương Nguyệt Ánh, P. Bến Thành, Q. 1,
Điện thoại: 9257505, 9257506
Email:
Website:
Qui mô công ty:
BAN LÃNH ĐẠO
Trưởng Đại Diện: Bà Trương Thị Thúy Hường
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Người công bố thông tin:  Mr. Lotustechnologiesvpdd
Phòng ban:
Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
 
Hỗ trợ
 
 
Tin tức
 
 
Thống kê
 
Số lượt xem:  171

Tổng số sản phẩm:  0

 
 
Cty Lotus Technologies-Vpđd
5 Sương Nguyệt Ánh, P. Bến Thành, Q. 1,
9257505, 9257506 -
Bản quyền của www.ThitruongOTC.com.vn