Cty Minh Phúc Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại
 
Danh mục
 
 
Thời tiết
 

Hà Nội


Đà Nẵng


TP Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU
Cty Minh Phúc Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại
Giới thiệu:
Thời gian thành lập:
Địa chỉ: 400 Nguyễn Duy, P. 9, Q. 8,
Điện thoại: 9540815, 9540929, 95
Email: minhphuccom@hcm.vnn.vn
Website: www.minhphucco.com
Qui mô công ty:
BAN LÃNH ĐẠO
Giám Đốc: Ông Trần Anh Tiến
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Người công bố thông tin:  Mr. Minhphucsanxuatthuongmai
Phòng ban:
Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
 
Hỗ trợ
 
 
Tin tức
 
 
Thống kê
 
Số lượt xem:  221

Tổng số sản phẩm:  0

 
 
Cty Minh Phúc Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại
400 Nguyễn Duy, P. 9, Q. 8,
9540815, 9540929, 95 - minhphuccom@hcm.vnn.vn
Bản quyền của www.ThitruongOTC.com.vn