Xn Muối Diêm Hải
 
Danh mục
 
 
Thời tiết
 

Hà Nội


Đà Nẵng


TP Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU
Xn Muối Diêm Hải
Giới thiệu:
Thời gian thành lập:
Địa chỉ: H. Ninh Hòa,
Điện thoại: 849124, 670725, 6705
Email:
Website:
Qui mô công ty:
BAN LÃNH ĐẠO
Giám Đốc: Ông Ngô Xuân Lửa
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Người công bố thông tin:  Mr. Muoidiemhai
Phòng ban:
Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
 
Hỗ trợ
 
 
Tin tức
 
 
Thống kê
 
Số lượt xem:  236

Tổng số sản phẩm:  0

 
 
Xn Muối Diêm Hải
H. Ninh Hòa,
849124, 670725, 6705 -
Bản quyền của www.ThitruongOTC.com.vn