Cty Nam Đô Thép
 
Danh mục
 
 
Thời tiết
 

Hà Nội


Đà Nẵng


TP Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU
Cty Nam Đô Thép
Giới thiệu:
Thời gian thành lập:
Địa chỉ: 2 Đại Cồ Việt, Q. Hai Bà Trưng,
Điện thoại: 9742124, 9742127, 82
Email: namdocorp@hn.vnn.vn
Website:
Qui mô công ty:
BAN LÃNH ĐẠO
Giám Đốc: Ông Lưu Đình Chiến
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Người công bố thông tin:  Mr. Namdothep
Phòng ban:
Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
 
Hỗ trợ
 
 
Tin tức
 
 
Thống kê
 
Số lượt xem:  179

Tổng số sản phẩm:  0

 
 
Cty Nam Đô Thép
2 Đại Cồ Việt, Q. Hai Bà Trưng,
9742124, 9742127, 82 - namdocorp@hn.vnn.vn
Bản quyền của www.ThitruongOTC.com.vn