Cty Năm Dũng TNHH
 
Danh mục
 
 
Thời tiết
 

Hà Nội


Đà Nẵng


TP Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU
Cty Năm Dũng TNHH
Giới thiệu:
Thời gian thành lập:
Địa chỉ: 35 Hồ Học Lãm, P. 16, Q. 8,
Điện thoại: 7510725, 9801224
Email: namdung-co@hcm.vnn.vn
Website: www.vasep.com.vn/namdung
Qui mô công ty:
BAN LÃNH ĐẠO
Giám Đốc: Ông Dương Năm
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Người công bố thông tin:  Mr. Namdung
Phòng ban:
Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
 
Hỗ trợ
 
 
Tin tức
 
 
Thống kê
 
Số lượt xem:  233

Tổng số sản phẩm:  0

 
 
Cty Năm Dũng TNHH
35 Hồ Học Lãm, P. 16, Q. 8,
7510725, 9801224 - namdung-co@hcm.vnn.vn
Bản quyền của www.ThitruongOTC.com.vn