Cty Nhật Bản Doanh Thương TNHH
 
Danh mục
 
 
Thời tiết
 

Hà Nội


Đà Nẵng


TP Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU
Cty Nhật Bản Doanh Thương TNHH
Giới thiệu:
Thời gian thành lập:
Địa chỉ: 156 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q. 1,
Điện thoại: 8237089, 8235664
Email: jpncos@hcm.vnn.vn
Website:
Qui mô công ty:
BAN LÃNH ĐẠO
Giám Đốc: Bà Hoàng Thị Hiền
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Người công bố thông tin:  Mr. Nhatbandoanhthuong
Phòng ban:
Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
 
Hỗ trợ
 
 
Tin tức
 
 
Thống kê
 
Số lượt xem:  231

Tổng số sản phẩm:  0

 
 
Cty Nhật Bản Doanh Thương TNHH
156 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q. 1,
8237089, 8235664 - jpncos@hcm.vnn.vn
Bản quyền của www.ThitruongOTC.com.vn