Cty Nhất Quang Minh TNHH
 
Danh mục
 
 
Thời tiết
 

Hà Nội


Đà Nẵng


TP Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU
Cty Nhất Quang Minh TNHH
Giới thiệu:
Thời gian thành lập:
Địa chỉ: 14 Bàu Cát 3, P. 14, Q. Tân Bình,
Điện thoại: 9490616, 9425499
Email:
Website:
Qui mô công ty:
BAN LÃNH ĐẠO
Giám Đốc: Ông Từ Dương Vinh
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Người công bố thông tin:  Mr. Nhatquangminh
Phòng ban:
Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
 
Hỗ trợ
 
 
Tin tức
 
 
Thống kê
 
Số lượt xem:  195

Tổng số sản phẩm:  0

 
 
Cty Nhất Quang Minh TNHH
14 Bàu Cát 3, P. 14, Q. Tân Bình,
9490616, 9425499 -
Bản quyền của www.ThitruongOTC.com.vn