Cty Nhật Thuận TNHH
 
Danh mục
 
 
Thời tiết
 

Hà Nội


Đà Nẵng


TP Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU
Cty Nhật Thuận TNHH
Giới thiệu:
Thời gian thành lập:
Địa chỉ: 96/14 Đ. TTH 13, P. Tân Thới Hiệp, Q. 12,
Điện thoại: 5970146, 5970151
Email: nhatthuan@hcm.vnn.vn
Website:
Qui mô công ty:
BAN LÃNH ĐẠO
Giám Đốc: Ông Nguyễn Văn Nguyễn
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Người công bố thông tin:  Mr. Nhatthuan
Phòng ban:
Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
 
Hỗ trợ
 
 
Tin tức
 
 
Thống kê
 
Số lượt xem:  447

Tổng số sản phẩm:  0

 
 
Cty Nhật Thuận TNHH
96/14 Đ. TTH 13, P. Tân Thới Hiệp, Q. 12,
5970146, 5970151 - nhatthuan@hcm.vnn.vn
Bản quyền của www.ThitruongOTC.com.vn