Cty Nhất Tín TNHH Thương Mại
 
Danh mục
 
 
Thời tiết
 

Hà Nội


Đà Nẵng


TP Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU
Cty Nhất Tín TNHH Thương Mại
Giới thiệu:
Thời gian thành lập:
Địa chỉ: 400 Nguyễn Duy, P. 9, Q. 8,
Điện thoại: 8598796, 8598755, 85
Email:
Website:
Qui mô công ty:
BAN LÃNH ĐẠO
Giám Đốc: Ông Lâm Trung Minh
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Người công bố thông tin:  Mr. Nhattinthuongmai
Phòng ban:
Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
 
Hỗ trợ
 
 
Tin tức
 
 
Thống kê
 
Số lượt xem:  197

Tổng số sản phẩm:  0

 
 
Cty Nhất Tín TNHH Thương Mại
400 Nguyễn Duy, P. 9, Q. 8,
8598796, 8598755, 85 -
Bản quyền của www.ThitruongOTC.com.vn