Cty N.I.D Cổ Phần Sản Xuất & Thương Mại
 
Danh mục
 
 
Thời tiết
 

Hà Nội


Đà Nẵng


TP Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU
Cty N.I.D Cổ Phần Sản Xuất & Thương Mại
Giới thiệu:
Thời gian thành lập:
Địa chỉ: 81 Hoàng Hữu Nam, P. Tân Phú, Q. 9,
Điện thoại: 7251022, 7251020
Email: nidco@hcm.vnn.vn
Website:
Qui mô công ty:
BAN LÃNH ĐẠO
Giám Đốc: Ông Đặng Hồng Kỳ
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Người công bố thông tin:  Mr. Nidsanxuatthuongmai
Phòng ban:
Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
 
Hỗ trợ
 
 
Tin tức
 
 
Thống kê
 
Số lượt xem:  234

Tổng số sản phẩm:  0

 
 
Cty N.I.D Cổ Phần Sản Xuất & Thương Mại
81 Hoàng Hữu Nam, P. Tân Phú, Q. 9,
7251022, 7251020 - nidco@hcm.vnn.vn
Bản quyền của www.ThitruongOTC.com.vn