Cty Nippon Express (Việt Nam) Liên Doanh TNHH
 
Danh mục
 
 
Thời tiết
 

Hà Nội


Đà Nẵng


TP Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU
Cty Nippon Express (Việt Nam) Liên Doanh TNHH
Giới thiệu:
Thời gian thành lập:
Địa chỉ: Phòng 5.2-5.3, Tầng 5, Tòa Nhà E.Town
364 Cộng Hòa, P. 13, Q. Tân Bình,
Điện thoại: 8122759, 8122760, 81
Email: adminnevn@nittsu.com.hk
Website: www.nittsu.co.jp
Qui mô công ty:
BAN LÃNH ĐẠO
Tổng Giám Đốc: Ông Noboru Shibusawa
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Người công bố thông tin:  Mr. Nipponexpressvietnamliendoanh
Phòng ban:
Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
 
Hỗ trợ
 
 
Tin tức
 
 
Thống kê
 
Số lượt xem:  319

Tổng số sản phẩm:  0

 
 
Cty Nippon Express (Việt Nam) Liên Doanh TNHH
Phòng 5.2-5.3, Tầng 5, Tòa Nhà E.Town
364 Cộng Hòa, P. 13, Q. Tân Bình,

8122759, 8122760, 81 - adminnevn@nittsu.com.hk
Bản quyền của www.ThitruongOTC.com.vn