Cty NS Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ
 
Danh mục
 
 
Thời tiết
 

Hà Nội


Đà Nẵng


TP Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU
Cty NS Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ
Giới thiệu:
Thời gian thành lập:
Địa chỉ: Phòng 203B, Tầng 2, Tòa Nhà Mê Linh Point
2 Ngô Đức Kế, P. Bến Nghé, Q. 1,
Điện thoại: 8238270, 8237863
Email: nsdecor@hcm.vnn.vn
Website: www.e-curtainhouse.com
Qui mô công ty:
BAN LÃNH ĐẠO
Giám Đốc: Bà Hà Thị Minh Thư
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Người công bố thông tin:  Mr. Nsthuongmaidichvu
Phòng ban:
Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
 
Hỗ trợ
 
 
Tin tức
 
 
Thống kê
 
Số lượt xem:  232

Tổng số sản phẩm:  0

 
 
Cty NS Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ
Phòng 203B, Tầng 2, Tòa Nhà Mê Linh Point
2 Ngô Đức Kế, P. Bến Nghé, Q. 1,

8238270, 8237863 - nsdecor@hcm.vnn.vn
Bản quyền của www.ThitruongOTC.com.vn