NXB Nông Nghiệp-Cn
 
Danh mục
 
 
Thời tiết
 

Hà Nội


Đà Nẵng


TP Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU
NXB Nông Nghiệp-Cn
Giới thiệu:
Thời gian thành lập:
Địa chỉ: 58 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đa Kao, Q. 1,
Điện thoại: 8297157, 8299521
Email:
Website:
Qui mô công ty:
BAN LÃNH ĐẠO
Giám Đốc: Ông Nguyễn Phụng Thoại
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Người công bố thông tin:  Mr. Nxbnongnghiepcn
Phòng ban:
Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
 
Hỗ trợ
 
 
Tin tức
 
 
Thống kê
 
Số lượt xem:  237

Tổng số sản phẩm:  0

 
 
NXB Nông Nghiệp-Cn
58 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đa Kao, Q. 1,
8297157, 8299521 -
Bản quyền của www.ThitruongOTC.com.vn