Cty Obetech Pacific-Vpđd
 
Danh mục
 
 
Thời tiết
 

Hà Nội


Đà Nẵng


TP Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU
Cty Obetech Pacific-Vpđd
Giới thiệu:
Thời gian thành lập:
Địa chỉ: Phòng 705, 190 Hồng Bàng, Thuận Kiều Plaza, Tháp C, Q. 5,
Điện thoại:
Email: vietnam@obetechpacific.com
Website: www.obetechpacific.com
Qui mô công ty:
BAN LÃNH ĐẠO
Trưởng Đại Diện: Ông David Ng Oh Kiong
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Người công bố thông tin:  Mr. Obetechpacificvpdd
Phòng ban:
Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
 
Hỗ trợ
 
 
Tin tức
 
 
Thống kê
 
Số lượt xem:  274

Tổng số sản phẩm:  0

 
 
Cty Obetech Pacific-Vpđd
Phòng 705, 190 Hồng Bàng, Thuận Kiều Plaza, Tháp C, Q. 5,
- vietnam@obetechpacific.com
Bản quyền của www.ThitruongOTC.com.vn