Cty Phú Xương Khách Sạn
 
Danh mục
 
 
Thời tiết
 

Hà Nội


Đà Nẵng


TP Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU
Cty Phú Xương Khách Sạn
Giới thiệu:
Thời gian thành lập:
Địa chỉ: 9 Ngô Quyền, Tp. Huế,
Điện thoại: 823278, 846361
Email: pxhotel@dng.vnn.vn
Website:
Qui mô công ty:
BAN LÃNH ĐẠO
Giám Đốc: Ông Trần Văn Minh
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Người công bố thông tin:  Mr. Phuxuongkhachsan
Phòng ban:
Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
 
Hỗ trợ
 
 
Tin tức
 
 
Thống kê
 
Số lượt xem:  229

Tổng số sản phẩm:  0

 
 
Cty Phú Xương Khách Sạn
9 Ngô Quyền, Tp. Huế,
823278, 846361 - pxhotel@dng.vnn.vn
Bản quyền của www.ThitruongOTC.com.vn