Máy tính, linh phụ kiện -> Laptop - Netbook

Cty FPT bán: Dell Inspiron Queen 14R i3-2310M (N4110) Black - Có trả góp lấy ngay: 14R N4110

Than phiền 
Thứ 2 27/06/2011 20h:04
Người đăng : Kênh Đặt hàng FPT Online
Địa chỉ :
Địện thoại :
Email :
Nơi thực hiện giao dịch : Hà Nội

Cập nhật lần cuối : Thứ 2 27/06/2011 20h:01

Giá bán :  
<p class="NewsContent" id="NewsContent_edit" style="display:none"></p><p class="NewsContent" id="NewsContent" style="width:705px;overflow:hidden;"><br /> <table id="table9" border="0" cellpadding="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td height="24"> <p align="center"><img src=‘http://koko.vn/sieuthifpt/11530211743.jpg‘></p> </td> </tr> <tr> <td height="35"> <p align="center"><a rel='nofollow' target='_blank' href="http://koko.vn/?id=24&ma=22599" rel="nofollow" target="_blank"> <img src=‘http://koko.vn/mau2/datmua.jpg‘></a></p> </td> </tr> <tr> <td height="5"> <hr style="border: 1px dotted #cccccc;" size="1" /> </td> </tr> <tr> <td height="24"><span> <strong>Giá : <img src=‘http://www.vimua.com/gian-hang/32525-3697/price-0.png?commission=0&t=1306727784‘> </strong> </span></td> </tr> <tr> <td height="24"><strong><span><br /></span></strong></td> </tr> <tr> <td height="24"><span> <p class="MsoNormal" style="margin: 12pt 0in; line-height: normal;"><span style="font-family: arial; font-size: small;"><span class="SpellE"><strong><span style="font-size: 12pt; color: #c00000;">Quý</span></strong></span><strong><span style="font-size: 12pt; color: #c00000;"> <span class="SpellE">khách</span> <span class="SpellE">đang</span> <span class="SpellE">Đặt</span> <span class="SpellE">mua</span> <span class="SpellE">sản</span> <span class="SpellE">phẩm</span> <span class="SpellE">này</span> <span class="SpellE">trực</span> <span class="SpellE">tiếp</span> <span class="SpellE">từ</span> <span class="SpellE">Công</span> <span class="SpellE">ty</span> FPT <span class="SpellE">và</span> <span class="SpellE">Được</span> <span class="SpellE">hỗ</span> <span class="SpellE">trợ</span> <span class="SpellE">kỹ</span> <span class="SpellE">thuật</span></span></strong><strong><span style="font-size: 12pt;">, <span class="SpellE">bảo</span> <span class="SpellE">hành</span> <span class="SpellE">Chính</span> <span class="SpellE">hãng</span> <span class="SpellE">hoặc</span> <span class="SpellE">tại</span> <span class="SpellE">Công</span> <span class="SpellE">ty</span> FPT <span class="SpellE">từ</span> 12 <span class="SpellE">đến</span> 36 <span class="SpellE">tháng</span></span></strong></span><span style="font-size: small; font-family: arial;"> (<span class="SpellE">tùy</span> <span class="SpellE">theo</span> <span class="SpellE">sản</span> <span class="SpellE">phẩm</span>).</span></p> <span style="font-family: arial; font-size: small;"> </span> <p class="MsoNormal" style="margin: 12pt 0in; line-height: normal;"><span style="font-family: arial;"><span class="SpellE"><strong><span style="font-size: 12pt;">Giá</span></strong></span><strong><span style="font-size: 12pt;"> <span class="SpellE">bán</span> <span class="SpellE">đã</span> <span class="SpellE">bao</span> <span class="SpellE">gồm</span> VAT + <span class="SpellE">Hóa</span> <span class="SpellE">đơn</span> <span class="SpellE">Giá</span> <span class="SpellE">trị</span> <span class="SpellE">gia</span> <span class="SpellE">tăng</span> <span class="SpellE">của</span> FPT</span></strong></span></p> <span style="font-family: arial; font-size: small;"> </span> <p class="MsoNormal" style="margin: 12pt 0in; line-height: normal;"><span style="font-family: arial;"><span class="SpellE"><strong><span style="font-size: 12pt;">Với</span></strong></span><strong><span style="font-size: 12pt;"> <span class="SpellE">giá</span> <span class="SpellE">này</span>, <span class="SpellE">Quý</span> <span class="SpellE">khách</span> <span class="SpellE">có</span> <span class="SpellE">thể</span> <span class="SpellE">Mua</span> <span class="SpellE">ngay</span> <span class="SpellE">hoặc</span> <span class="SpellE">Trả</span> <span class="SpellE">góp</span> (<span class="SpellE">từ</span> 6 <span class="SpellE">đến</span> 24 <span class="SpellE">tháng</span>).</span></strong></span></p> <span style="font-family: arial; font-size: small;"> </span> <p class="MsoNormal" style="margin: 12pt 0in; line-height: normal;"><span style="font-family: arial;"><span class="SpellE"><strong><span style="font-size: 12pt; color: #c00000;">Sau</span></strong></span><strong><span style="font-size: 12pt; color: #c00000;"> <span class="SpellE">khi</span> <span class="SpellE">Quý</span> <span class="SpellE">khách</span> <span class="SpellE">đặt</span> <span class="SpellE">hàng</span> <span class="SpellE">tại</span> <span class="SpellE">đây</span>, <span class="SpellE">Nhân</span> <span class="SpellE">viên</span> FPT <span class="SpellE">sẽ</span> <span class="SpellE">liên</span> <span class="SpellE">hệ</span> <span class="SpellE">lại</span> <span class="SpellE">ngay</span> <span class="SpellE">với</span> <span class="SpellE">Quý</span> <span class="SpellE">khách</span> <span class="SpellE">để</span> <span class="SpellE">hỗ</span> <span class="SpellE">trợ</span> <span class="SpellE">và</span> <span class="SpellE">giao</span> <span class="SpellE">hàng</span></span></strong></span><span style="font-size: 12pt; font-family: arial;"> – <span class="SpellE">Khách</span> <span class="SpellE">hàng</span> ở <span class="SpellE">Hà</span> <span class="SpellE">Nội</span> <span class="SpellE">và</span> <span class="SpellE">Hồ</span> <span class="SpellE">Chí</span> Minh <span class="SpellE">có</span> <span class="SpellE">thể</span> <span class="SpellE">nhận</span> <span class="SpellE">hàng</span> <span class="SpellE">trước</span> <span class="SpellE">trả</span> <span class="SpellE">tiền</span> <span class="SpellE">sau</span> <span class="SpellE">tại</span> <span class="SpellE">nhà</span> <span class="SpellE">hoặc</span> <span class="SpellE">giao</span> <span class="SpellE">theo</span> <span class="SpellE">địa</span> <span class="SpellE">chỉ</span> <span class="SpellE">yêu</span> <span class="SpellE">cầu</span>.</span></p> <span style="font-family: arial; font-size: small;"> </span> <p class="MsoNormal" style="margin: 12pt 0in; line-height: normal;"><span style="font-family: arial;"><span class="SpellE"><span class="GramE"><strong><span style="font-size: 12pt; color: #ff3300;">Giá</span></strong></span></span><span class="GramE"><strong><span style="font-size: 12pt; color: #ff3300;"> <span class="SpellE">cạnh</span> <span class="SpellE">tranh</span> – <span class="SpellE">Chất</span> <span class="SpellE">lượng</span> <span class="SpellE">đảm</span> <span class="SpellE">bảo</span> – <span class="SpellE">Giao</span> <span class="SpellE">hàng</span> <span class="SpellE">tận</span> <span class="SpellE">nhà</span> <span class="SpellE">trên</span> <span class="SpellE">Toàn</span> <span class="SpellE">quốc</span>.</span></strong></span></span></p> <span style="font-family: arial; font-size: small;"> </span> <p class="MsoNormal" style="margin: 12pt 0in; line-height: normal;"><span style="font-family: arial;"><span class="SpellE"><span class="GramE"><span style="font-size: 12pt;">Nếu</span></span></span><span class="GramE"><span style="font-size: 12pt;"> <span class="SpellE">hàng</span> <span class="SpellE">không</span> <span class="SpellE">tốt</span> - <span class="SpellE">Quý</span> <span class="SpellE">khách</span> <span class="SpellE">không</span> <span class="SpellE">nhận</span> <span class="SpellE">hàng</span> <span class="SpellE">và</span> <span class="SpellE">không</span> <span class="SpellE">phải</span> <span class="SpellE">thanh</span> <span class="SpellE">toán</span> <span class="SpellE">bất</span> <span class="SpellE">cứ</span> <span class="SpellE">một</span> <span class="SpellE">khoản</span> <span class="SpellE">phí</span> <span class="SpellE">nào</span>.</span></span></span></p> <span style="font-family: arial; font-size: small;"> </span> <p class="MsoNormal" style="margin: 12pt 0in; line-height: normal;"><span style="font-family: arial;"><span class="SpellE"><span class="GramE"><strong><span style="font-size: 12pt;">Có</span></strong></span></span><span class="GramE"><strong><span style="font-size: 12pt;"> <span class="SpellE">chương</span> <span class="SpellE">trình</span> <span class="SpellE">hỗ</span> <span class="SpellE">trợ</span> <span class="SpellE">giá</span> <span class="SpellE">cho</span> <span class="SpellE">khách</span> <span class="SpellE">hàng</span> <span class="SpellE">lấy</span> <span class="SpellE">số</span> <span class="SpellE">lượng</span> <span class="SpellE">hoặc</span> <span class="SpellE">cung</span> <span class="SpellE">cấp</span> <span class="SpellE">cho</span> <span class="SpellE">dự</span> <span class="SpellE">án</span> (<span class="SpellE">công</span> <span class="SpellE">trình</span>) <span class="SpellE">với</span> <span class="SpellE">giá</span> <span class="SpellE">ưu</span> <span class="SpellE">đãi</span> <span class="SpellE">nhất</span>.</span></strong></span></span></p> <span style="font-family: arial; font-size: small;"> </span> <p class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-family: arial;"><span class="SpellE"><strong><span style="font-size: 12pt; color: #0000cc;">Quý</span></strong></span><strong><span style="font-size: 12pt; color: #0000cc;"> <span class="SpellE">khách</span> <span class="SpellE">muốn</span> <span class="SpellE">Đặt</span> <span class="SpellE">mua</span> <span class="SpellE">hàng</span> <span class="SpellE">tại</span> FPT <span class="SpellE">hoặc</span> <span class="SpellE">tư</span> <span class="SpellE">vấn</span> <span class="SpellE">xin</span> <span class="SpellE">vui</span> <span class="SpellE">lòng</span> <span class="SpellE">liên</span> <span class="SpellE">hệ</span>:</span></strong></span></p> <span style="font-family: arial; font-size: small;"> </span> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0in; line-height: normal;"><span style="font-family: arial;"><span class="SpellE"><strong><span style="font-size: 12pt; color: black;">Trần</span></strong></span><strong><span style="font-size: 12pt; color: black;"> <span class="SpellE">Hải</span>: <span class="SpellE">Phụ</span> <span class="SpellE">trách</span> <span class="SpellE">kinh</span> <span class="SpellE">doanh</span> Online</span></strong><strong><span style="font-size: 12pt;"><br /> <span style="color: #c00000;">Hotline: 0948.138.298 - 04.33.608.606</span><br /> Email: sieuthi@koko.vn</span></strong></span><span style="font-size: 12pt; font-family: arial;"> / <strong><span style="color: #003300;">YM/Sky: <span class="SpellE">sieuthikoko</span></span></strong></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0in; line-height: 150%;"><a rel='nofollow' target='_blank' href="http://www.koko.vn/" rel="nofollow" target="_blank"><strong><span style="font-size: 16pt; line-height: 150%; font-family: "Times New Roman","serif";">www.koko.vn</span></strong></a><strong></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0in; line-height: 150%;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: "Times New Roman","serif"; color: blue;"> </span></p> <h1 id="product-name114" class="text_dendt_sp" style="font-weight: normal; text-align: center;">Laptop: Dell Inspiron Queen 14R i3-2310M (N4110) Black</h1> <img src=‘http://www.vimua.com/upload/vimua/product/large/20110415/product_001302854586.jpg.jpg‘><img src=‘http://koko.vn/upload/Image/15r i3 black.jpg‘><br /> <img src=‘http://www.vimua.com/portals/vimua/skins/default/images/promotions.gif‘><br /><span style="font-size: small;"><span style="color: red;">Túi xách Dell - Optical Mouse - Bộ làm đẹp Laptop</span><br /></span> <span style="font-size: small;"><span style="color: red;"><br /></span></span> <table class="flexme1" border="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td width="40%"><span style="font-size: small;"><span class="field-name">CPU</span> </span></td> <td width="60%"><span style="font-size: small;">Intel Core i3-2310M (2.1GHz/3MB/1066 FSB) </span></td> </tr> <tr style="background-color: #f9f9f9;"> <td width="40%"><span style="font-size: small;"><span class="field-name">RAM</span> </span></td> <td width="60%"><span style="font-size: small;">2GB DDR3 1066MHz </span></td> </tr> <tr> <td width="40%"><span style="font-size: small;"><span class="field-name">Chipset</span> </span></td> <td width="60%"><span style="font-size: small;">Intel Mobile HM55 Express </span></td> </tr> <tr style="background-color: #f9f9f9;"> <td width="40%"><span style="font-size: small;"><span class="field-name">HDD</span> </span></td> <td width="60%"><span style="font-size: small;">500GB SATA 5400RPM </span></td> </tr> <tr> <td width="40%"><span style="font-size: small;"><span class="field-name">ODD</span> </span></td> <td width="60%"><span style="font-size: small;">DVD±RW SMT Double Layer </span></td> </tr> <tr style="background-color: #f9f9f9;"> <td width="40%"><span style="font-size: small;"><span class="field-name">Graphics</span> </span></td> <td width="60%"><span style="font-size: small;">Intel HD Graphics </span></td> </tr> <tr> <td width="40%"><span style="font-size: small;"><span class="field-name">Display</span> </span></td> <td width="60%"><span style="font-size: small;">14inch Led backlight </span></td> </tr> <tr style="background-color: #f9f9f9;"> <td width="40%"><span style="font-size: small;"><span class="field-name">Battery</span> </span></td> <td width="60%"><span style="font-size: small;">Li-ion 6 cells </span></td> </tr> <tr> <td width="40%"><span style="font-size: small;"><span class="field-name">Weight</span> </span></td> <td width="60%"><span style="font-size: small;">2.1Kg </span></td> </tr> <tr style="background-color: #f9f9f9;"> <td width="40%"><span style="font-size: small;"><span class="field-name">OS</span> </span></td> <td width="60%"><span style="font-size: small;">Free DOS </span></td> </tr> <tr> <td width="40%"><span style="font-size: small;"><span class="field-name">Others</span> </span></td> <td width="60%"><span style="font-size: small;"> </span><br /></td> </tr> <tr style="background-color: #f9f9f9;"> <td width="40%"><span style="font-size: small;"><span class="field-name">Network</span> </span></td> <td width="60%"><span style="font-size: small;">Lan/Wireless/BT </span></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><span style="font-size: small;">Vi xử lý</span></td> </tr> <tr> <td width="40%"><span style="font-size: small;"><span class="field-name">Hãng sản xuất</span> </span></td> <td width="60%"><span style="font-size: small;">Intel </span></td> </tr> <tr style="background-color: #f9f9f9;"> <td width="40%"><span style="font-size: small;"><span class="field-name">Loại CPU - Công nghệ</span> </span></td> <td width="60%"><span style="font-size: small;">Core i3 2310M </span></td> </tr> <tr> <td width="40%"><span style="font-size: small;"><span class="field-name">Tốc độ xử lý</span> </span></td> <td width="60%"><span style="font-size: small;">2.1Ghz </span></td> </tr> <tr style="background-color: #f9f9f9;"> <td width="40%"><span style="font-size: small;"><span class="field-name">Tốc độ FSB</span> </span></td> <td width="60%"><span style="font-size: small;">1066.00MHz FSB </span></td> </tr> <tr> <td width="40%"><span style="font-size: small;"><span class="field-name">Dung lượng, Loại cache</span> </span></td> <td width="60%"><span style="font-size: small;">3MB L3 </span></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><span style="font-size: small;">Bộ nhớ</span></td> </tr> <tr> <td width="40%"><span style="font-size: small;"><span class="field-name">Công nghệ</span> </span></td> <td width="60%"><span style="font-size: small;">DDR3 </span></td> </tr> <tr style="background-color: #f9f9f9;"> <td width="40%"><span style="font-size: small;"><span class="field-name">Bus</span> </span></td> <td width="60%"><span style="font-size: small;">1066MHz </span></td> </tr> <tr> <td width="40%"><span style="font-size: small;"><span class="field-name">Dung lượng</span> </span></td> <td width="60%"><span style="font-size: small;">2GB </span></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><span style="font-size: small;">Bo mạch chính</span></td> </tr> <tr> <td width="40%"><span style="font-size: small;"><span class="field-name">Chipset</span> </span></td> <td width="60%"><span style="font-size: small;">Intel Mobile HM55 Express </span></td> </tr> <tr style="background-color: #f9f9f9;"> <td width="40%"><span style="font-size: small;"><span class="field-name">Tốc độ Bus</span> </span></td> <td width="60%"><span style="font-size: small;">1066 MHz </span></td> </tr> <tr> <td width="40%"><span style="font-size: small;"><span class="field-name">Hỗ trợ RAM tối đa</span> </span></td> <td width="60%"><span style="font-size: small;">8.00GB </span></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><span style="font-size: small;">Ổ cứng</span></td> </tr> <tr> <td width="40%"><span style="font-size: small;"><span class="field-name">Dung lượng</span> </span></td> <td width="60%"><span style="font-size: small;">500GB </span></td> </tr> <tr style="background-color: #f9f9f9;"> <td width="40%"><span style="font-size: small;"><span class="field-name">Công nghệ</span> </span></td> <td width="60%"><span style="font-size: small;">SATA </span></td> </tr> <tr> <td width="40%"><span style="font-size: small;"><span class="field-name">Tốc độ</span> </span></td> <td width="60%"><span style="font-size: small;">5400rpm </span></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><span style="font-size: small;">Màn hình</span></td> </tr> <tr> <td width="40%"><span style="font-size: small;"><span class="field-name">Kích thước</span> </span></td> <td width="60%"><span style="font-size: small;">14 inch </span></td> </tr> <tr style="background-color: #f9f9f9;"> <td width="40%"><span style="font-size: small;"><span class="field-name">Thông tin</span> </span></td> <td width="60%"><span style="font-size: small;">WXGA TrueLife </span></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><span style="font-size: small;">Đồ họa</span></td> </tr> <tr> <td width="40%"><span style="font-size: small;"><span class="field-name">Thông tin</span> </span></td> <td width="60%"><span style="font-size: small;">Intel HD </span></td> </tr> <tr style="background-color: #f9f9f9;"> <td width="40%"><span style="font-size: small;"><span class="field-name">Bộ nhớ</span> </span></td> <td width="60%"><span style="font-size: small;"> </span><br /></td> </tr> <tr> <td width="40%"><span style="font-size: small;"><span class="field-name">Công nghệ</span> </span></td> <td width="60%"><span style="font-size: small;">Intel Graphics Media Accelerator </span></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><span style="font-size: small;">Mạng</span></td> </tr> <tr> <td width="40%"><span style="font-size: small;"><span class="field-name">Wireless</span> </span></td> <td width="60%"><span style="font-size: small;">Dell Wireless WLAN Mini-Card + Bluetooth </span></td> </tr> <tr style="background-color: #f9f9f9;"> <td width="40%"><span style="font-size: small;"><span class="field-name">Lan</span> </span></td> <td width="60%"><span style="font-size: small;">10/100Mb </span></td> </tr> <tr> <td width="40%"><span style="font-size: small;"><span class="field-name">Modem</span> </span></td> <td width="60%"><span style="font-size: small;">56K V.92 modem </span></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><span style="font-size: small;">Ổ quang</span></td> </tr> <tr> <td width="40%"><span style="font-size: small;"><span class="field-name">Thông tin</span> </span></td> <td width="60%"><span style="font-size: small;">DVD±RW SMT Double Layer </span></td> </tr> <tr style="background-color: #f9f9f9;"> <td width="40%"><span style="font-size: small;"><span class="field-name">Ghi CD</span> </span></td> <td width="60%"><span style="font-size: small;">Có </span></td> </tr> <tr> <td width="40%"><span style="font-size: small;"><span class="field-name">Ghi DVD</span> </span></td> <td width="60%"><span style="font-size: small;">Có </span></td> </tr> <tr style="background-color: #f9f9f9;"> <td width="40%"><span style="font-size: small;"><span class="field-name">Ghi đĩa 2 lớp</span> </span></td> <td width="60%"><span style="font-size: small;">Có </span></td> </tr> <tr> <td width="40%"><span style="font-size: small;"><span class="field-name">In nhãn đĩa</span> </span></td> <td width="60%"><span style="font-size: small;"> </span><br /></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><span style="font-size: small;">Thẻ nhớ</span></td> </tr> <tr> <td width="40%"><span style="font-size: small;"><span class="field-name">Loại</span> </span></td> <td width="60%"><span style="font-size: small;">5 in 1 </span></td> </tr> <tr style="background-color: #f9f9f9;"> <td width="40%"><span style="font-size: small;"><span class="field-name">Hỗ trợ</span> </span></td> <td width="60%"><span style="font-size: small;">SD/MMC/MS/MS Pro, xD </span></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><span style="font-size: small;">Bàn phím - Chuột</span></td> </tr> <tr> <td width="40%"><span style="font-size: small;"><span class="field-name">Bàn phím</span> </span></td> <td width="60%"><span style="font-size: small;">Standard </span></td> </tr> <tr style="background-color: #f9f9f9;"> <td width="40%"><span style="font-size: small;"><span class="field-name">Chuột</span> </span></td> <td width="60%"><span style="font-size: small;">TouchPad </span></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><span style="font-size: small;">Hệ điều hành</span></td> </tr> <tr> <td width="40%"><span style="font-size: small;"><span class="field-name">Hệ điều hành</span> </span></td> <td width="60%"><span style="font-size: small;">Free DOS </span></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><span style="font-size: small;">Đóng gói</span></td> </tr> <tr> <td width="40%"><span style="font-size: small;"><span class="field-name">Đóng gói</span> </span></td> <td width="60%"><span style="font-size: small;">Thân máy, pin, adapter, sách HDSD.KM: "- Túi xách Dell - Optical Mouse - Bộ Vệ sinh Laptop" </span></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><span style="font-size: small;">Webcam</span></td> </tr> <tr> <td width="40%"><span style="font-size: small;"><span class="field-name">Thông tin Webcam</span> </span></td> <td width="60%"><span style="font-size: small;">1.3 Megapixels </span></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><span style="font-size: small;">Pin</span></td> </tr> <tr> <td width="40%"><span style="font-size: small;"><span class="field-name">Công nghệ</span> </span></td> <td width="60%"><span style="font-size: small;">Li-ion 6 cells </span></td> </tr> <tr style="background-color: #f9f9f9;"> <td width="40%"><span style="font-size: small;"><span class="field-name">Thông số</span> </span></td> <td width="60%"><span style="font-size: small;">3 giờ </span></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><span style="font-size: small;">Âm thanh</span></td> </tr> <tr> <td width="40%"><span style="font-size: small;"><span class="field-name">Chuẩn âm thanh</span> </span></td> <td width="60%"><span style="font-size: small;"> </span><br /></td> </tr> <tr style="background-color: #f9f9f9;"> <td width="40%"><span style="font-size: small;"><span class="field-name">Thông tin</span> </span></td> <td width="60%"><span style="font-size: small;"> </span><br /></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><span style="font-size: small;">Kết nối</span></td> </tr> <tr> <td width="40%"><span style="font-size: small;"><span class="field-name">Express Card</span> </span></td> <td width="60%"><span style="font-size: small;">x1 </span></td> </tr> <tr style="background-color: #f9f9f9;"> <td width="40%"><span style="font-size: small;"><span class="field-name">Card Reader</span> </span></td> <td width="60%"><span style="font-size: small;">x1 </span></td> </tr> <tr> <td width="40%"><span style="font-size: small;"><span class="field-name">USB</span> </span></td> <td width="60%"><span style="font-size: small;">x3 </span></td> </tr> <tr style="background-color: #f9f9f9;"> <td width="40%"><span style="font-size: small;"><span class="field-name">Lan RJ-45</span> </span></td> <td width="60%"><span style="font-size: small;">x1 </span></td> </tr> <tr> <td width="40%"><span style="font-size: small;"><span class="field-name">Modem RJ11</span> </span></td> <td width="60%"><span style="font-size: small;"> </span><br /></td> </tr> <tr style="background-color: #f9f9f9;"> <td width="40%"><span style="font-size: small;"><span class="field-name">VGA</span> </span></td> <td width="60%"><span style="font-size: small;">x1 </span></td> </tr> <tr> <td width="40%"><span style="font-size: small;"><span class="field-name">Audio Out </span> </span></td> <td width="60%"><span style="font-size: small;">x1 </span></td> </tr> <tr style="background-color: #f9f9f9;"> <td width="40%"><span style="font-size: small;"><span class="field-name">Microphone</span> </span></td> <td width="60%"><span style="font-size: small;">x1 </span></td> </tr> <tr> <td width="40%"><span style="font-size: small;"><span class="field-name">Audio In</span> </span></td> <td width="60%"><span style="font-size: small;"> </span><br /></td> </tr> <tr style="background-color: #f9f9f9;"> <td width="40%"><span style="font-size: small;"><span class="field-name">S-Video</span> </span></td> <td width="60%"><span style="font-size: small;"> </span><br /></td> </tr> <tr> <td width="40%"><span style="font-size: small;"><span class="field-name">DVI</span> </span></td> <td width="60%"><span style="font-size: small;"> </span><br /></td> </tr> <tr style="background-color: #f9f9f9;"> <td width="40%"><span style="font-size: small;"><span class="field-name">Firewire 1394</span> </span></td> <td width="60%"><span style="font-size: small;"> </span><br /></td> </tr> <tr> <td width="40%"><span style="font-size: small;"><span class="field-name">Parallel</span> </span></td> <td width="60%"><span style="font-size: small;"> </span><br /></td> </tr> <tr style="background-color: #f9f9f9;"> <td width="40%"><span style="font-size: small;"><span class="field-name">Serial</span> </span></td> <td width="60%"><span style="font-size: small;"> </span><br /></td> </tr> <tr> <td width="40%"><span style="font-size: small;"><span class="field-name">Others</span> </span></td> <td width="60%"><span style="font-size: small;"> </span><br /></td> </tr> <tr style="background-color: #f9f9f9;"> <td width="40%"><span style="font-size: small;"><span class="field-name">HDMI</span> </span></td> <td width="60%"><span style="font-size: small;">X1 </span></td> </tr> <tr> <td width="40%"><span style="font-size: small;"><span class="field-name">InfraRed</span> </span></td> <td width="60%"><span style="font-size: small;"> </span><br /></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><span style="font-size: small;">Trọng lượng</span></td> </tr> <tr> <td width="40%"><span style="font-size: small;"><span class="field-name">Trọng lượng</span> </span></td> <td width="60%"><span style="font-size: small;">2.1Kg </span></td> </tr> </tbody> </table> <span style="font-size: small;"> </span> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span class="SpellE"><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman","serif"; color: red;"><br /></span></strong></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-family: arial; font-size: small;"><span class="SpellE"><strong><span style="font-size: 12pt; color: red;">Thủ</span></strong></span><strong><span style="font-size: 12pt; color: red;"> <span class="SpellE">tục</span> <span class="SpellE">trả</span> <span class="SpellE">góp</span> <span class="SpellE">lấy</span> <span class="SpellE">ngay</span></span></strong><strong><span style="font-size: 12pt; color: black;">:</span></strong></span></p> <span style="font-family: arial; font-size: small;"> </span> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial;">-<span> </span></span><span style="font-family: arial;"><span class="SpellE"><span style="font-size: 12pt;">Khi</span></span></span><span style="font-size: 12pt; font-family: arial;"> <span class="SpellE">mua</span></span><span style="font-size: 12pt; font-family: arial;">: </span><span style="font-family: arial;"><span class="SpellE"><span style="font-size: 12pt;">Điện</span></span></span><span style="font-size: 12pt; font-family: arial;"> <span class="SpellE">thoại</span>, </span><span style="font-size: 12pt; font-family: arial;">Laptop, Máy tính bảng, Máy tính để bàn, Máy </span><span style="font-size: 12pt; font-family: arial;">ả</span><span style="font-size: 12pt; font-family: arial;">nh</span><span style="font-size: 12pt; font-family: arial;">…</span></p> <span style="font-family: arial; font-size: small;"> </span> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial;">- Thời </span><span style="font-family: arial;"><span class="SpellE"><span style="font-size: 12pt;">gian</span></span></span><span style="font-size: 12pt; font-family: arial;">: 6, 9, 12, 15, 18, 24 tháng</span></p> <span style="font-family: arial; font-size: small;"> </span> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial;">-<span> </span></span><span style="font-size: 12pt; font-family: arial;">T</span><span style="font-size: 12pt; font-family: arial;">rả trước từ 30%-70% giá trị sản phẩm</span></p> <span style="font-family: arial; font-size: small;"> </span> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial;">-<span> </span></span><span style="font-family: arial;"><span class="SpellE"><strong><span style="font-size: 12pt;">Dành</span></strong></span><strong><span style="font-size: 12pt;"> <span class="SpellE">cho</span></span></strong></span><span style="font-size: 12pt; font-family: arial;">: công dân Việt Nam từ 20-60 tuổi (</span><span style="font-family: arial;"><span class="SpellE"><span style="font-size: 12pt;">sinh</span></span></span><span style="font-size: 12pt; font-family: arial;"> <span class="SpellE">viên</span> <span class="SpellE">từ</span> 18 <span class="SpellE">tuổi</span>)</span></p> <span style="font-family: arial; font-size: small;"> </span> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-family: arial;"><strong><span style="font-size: 12pt; color: red;">-<span> </span><span style="text-decoration: underline;"><span>Hồ sơ </span></span></span></strong><span class="SpellE"><strong><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-size: 12pt; color: red;">gồm</span></span></strong></span><strong><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-size: 12pt; color: red;"> <span class="SpellE">có</span></span></span></strong></span><span style="font-size: 12pt; font-family: arial;">:</span></p> <span style="font-family: arial; font-size: small;"> </span> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial;">-<span> </span></span><span style="font-family: arial;"><span class="SpellE"><span style="font-size: 12pt;">Sổ</span></span></span><span style="font-size: 12pt; font-family: arial;"> <span class="SpellE">hộ</span> <span class="SpellE">khẩu</span> (Photo <span class="SpellE">cả</span> <span class="SpellE">cuốn</span>) – <span class="SpellE">Dưới</span> 6 <span class="SpellE">triệu</span> <span class="SpellE">có</span> <span class="SpellE">thể</span> <span class="SpellE">sử</span> <span class="SpellE">dụng</span> <span class="SpellE">bằng</span> <span class="SpellE">lái</span> <span class="SpellE">xe</span> <span class="SpellE">thay</span> <span class="SpellE">thế</span></span></p> <span style="font-family: arial; font-size: small;"> </span> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial;">- </span><span style="font-size: 12pt; font-family: arial;">CM</span><span style="font-size: 12pt; font-family: arial;">T</span><span style="font-size: 12pt; font-family: arial;">ND</span><span style="font-size: 12pt; font-family: arial;"> Photo</span><span style="font-size: 12pt; font-family: arial;"> </span></p> <span style="font-family: arial; font-size: small;"> </span> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial;">- </span><span style="font-family: arial;"><span class="SpellE"><span style="font-size: 12pt; color: red;">Có</span></span></span><span style="font-size: 12pt; font-family: arial; color: red;"> <span class="SpellE">trả</span> <span class="SpellE">góp</span> <span class="SpellE">Ngoại</span> <span class="SpellE">tỉnh</span> <span class="SpellE">cho</span> <span class="SpellE">người</span> <span class="SpellE">đi</span> <span class="SpellE">làm</span> <span class="SpellE">và</span> <span class="SpellE">sinh</span> <span class="SpellE">viên</span> <span class="SpellE">đang</span> <span class="SpellE">học</span> <span class="SpellE">tập</span> <span class="SpellE">và</span> <span class="SpellE">làm</span> <span class="SpellE">việc</span> <span class="SpellE">tại</span> <span class="SpellE">Hà</span> <span class="SpellE">Nội</span>.</span></p> <span style="font-family: arial; font-size: small;"> </span> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 12pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial;">- </span><span style="font-family: arial;"><span class="SpellE"><span style="font-size: 12pt;">Kèm</span></span></span><span style="font-size: 12pt; font-family: arial;"> <span class="SpellE">theo</span> 1 <span class="SpellE">trong</span> <span class="SpellE">các</span> <span class="SpellE">hóa</span> <span class="SpellE">đơn</span> <span class="SpellE">sau</span>: <span class="SpellE">Điện</span></span><span style="font-size: 12pt; font-family: arial;">, </span><span style="font-family: arial;"><span class="SpellE"><span style="font-size: 12pt;">Nước</span></span></span><span style="font-size: 12pt; font-family: arial;">, Internet, </span><span style="font-size: 12pt; font-family: arial;">T</span><span style="font-size: 12pt; font-family: arial;">ruyền hình cáp, </span><span style="font-size: 12pt; font-family: arial;">Đ</span><span style="font-size: 12pt; font-family: arial;">iện thoại di động trả sau, giấy </span><span style="font-size: 12pt; font-family: arial;">T</span><span style="font-size: 12pt; font-family: arial;">ạm trú</span><span style="font-size: 12pt; font-family: arial;">, <span class="SpellE">tạm</span> <span class="SpellE">vắng</span>…</span><span style="font-size: 12pt; font-family: arial;"> </span></p> <span style="font-family: arial; font-size: small;"> </span> <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; background: none repeat scroll 0% 0% white;"><span style="font-family: arial;"><span class="SpellE"><strong><span style="font-size: 12pt; color: #c00000;">Quý</span></strong></span><strong><span style="font-size: 12pt; color: #c00000;"> <span class="SpellE">khách</span> <span class="SpellE">cần</span> <span class="SpellE">mua</span> <span class="SpellE">hàng</span> <span class="SpellE">trả</span> <span class="SpellE">góp</span> <span class="SpellE">tại</span> FPT <span class="SpellE">hoặc</span> <span class="SpellE">tư</span> <span class="SpellE">vấn</span> <span class="SpellE">xin</span> <span class="SpellE">vui</span> <span class="SpellE">lòng</span> <span class="SpellE">liên</span> <span class="SpellE">hệ</span>:</span></strong></span></p> <span style="font-family: arial; font-size: small;"> </span> <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; background: none repeat scroll 0% 0% white;"><span style="font-family: arial;"><span class="SpellE"><strong><span style="font-size: 12pt; color: black;">Trần</span></strong></span><strong><span style="font-size: 12pt; color: black;"> <span class="SpellE">Hải</span>: <span class="SpellE">Phụ</span> <span class="SpellE">trách</span> <span class="SpellE">kinh</span> <span class="SpellE">doanh</span> Online</span></strong><strong><span style="font-size: 12pt;"><br /> <span style="color: #c00000;">Hotline: 0948.138.298 - 04.33.608.606</span><br /> Email: sieuthi@koko.vn <span style="color: #003300;">YM/Sky: <span class="SpellE">sieuthikoko</span></span></span></strong></span></p> <span style="font-family: arial; font-size: small;"> </span> <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; background: none repeat scroll 0% 0% white;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial;"> </span></p> <span style="font-family: arial; font-size: small;"> </span> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-family: arial;"><span class="SpellE"><strong><span style="font-size: 14pt; color: #003300;">Tham</span></strong></span><strong><span style="font-size: 14pt; color: #003300;"> <span class="SpellE">khảo</span> <span class="SpellE">thêm</span> <span class="SpellE">sản</span> <span class="SpellE">phẩm</span> <span class="SpellE">khác</span>:</span></strong></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 14pt; font-family: "Times New Roman","serif";"> </span></p> <table id="table30" border="0" cellpadding="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td> <table id="table51" style="border-collapse: collapse; height: 75px;" border="0" cellpadding="0" width="95%"> <tbody> <tr> <td width="157" valign="top"><a rel='nofollow' target='_blank' href="http://koko.vn/?id=23&pid=1940&ma=1947&ctsp=22598" rel="nofollow" target="_blank"> <img src=‘http://koko.vn/sieuthifpt/11530211052.jpg‘></a></td> <td valign="top"> <table id="table52" style="border-collapse: collapse;" border="0" cellpadding="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td height="24"><strong><span class="link2">Dell Inspiron 14R Core i5-480 VGA rời 1G: CTy FPT bán - Có trả góp lấy ngay</span></strong></td> </tr> <tr> <td height="24"><span>Quý khách đang Đặt mua sản phẩm này trực tiếp từ Công ty FPT và Được hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành Chính hãng hoặc tại Công ty FPT từ 12 đến 36 tháng (tùy theo sản phẩm). CPU Intel Core i5-480M (2.66-2.93GHz/3MB/1066 FSB) RAM 2GB DDR3 1066MHz Chipset Intel Mobile HM55 Express HDD 640GB SATA 5400RPM ODD DVD±RW SMT Double Layer Graphics ATI Mobility Radeon™ HD 5650 - 1GB Display 14.1 LED Backlight Battery Li-ion 6 cells Weight 2.1Kg OS DOS </span></td> </tr> <tr> <td height="24"> <table id="table53" style="border-collapse: collapse;" border="0" cellpadding="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td width="217"><span><span style="color: red;"><strong><img src=‘http://www.vimua.com/gian-hang/32525-3897/price-0.png?commission=0&t=1306727784‘></strong></span></span></td> <td><a rel='nofollow' target='_blank' href="http://koko.vn/?id=23&pid=1940&ma=1947&ctsp=22598" rel="nofollow" target="_blank"><img src=‘http://koko.vn/mau2/chitiet.jpg‘></a></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td> <p align="center"><img src=‘http://koko.vn/mau2/93.jpg‘></p> </td> </tr> <tr> <td> <table id="table51" style="border-collapse: collapse; height: 75px;" border="0" cellpadding="0" width="95%"> <tbody> <tr> <td width="157" valign="top"><a rel='nofollow' target='_blank' href="http://koko.vn/?id=23&pid=1940&ma=1947&ctsp=22597" rel="nofollow" target="_blank"> <img src=‘http://koko.vn/sieuthifpt/11530205952.jpg‘></a></td> <td valign="top"> <table id="table52" style="border-collapse: collapse;" border="0" cellpadding="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td height="24"><span class="link2">Dell Inspiron Queen 15R i5-2410M VGA 1G (N5110) Red: Cty FPT bán Có trả góp lấy ngay</span></td> </tr> <tr> <td height="24"><span>Quý khách đang Đặt mua sản phẩm này trực tiếp từ Công ty FPT và Được hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành Chính hãng hoặc tại Công ty FPT từ 12 đến 36 tháng (tùy theo sản phẩm). CPU Intel Core i5-2410M (2.3-2.9GHz/3MB/1066 FSB) RAM 4GB DDR3 1066MHz Chipset Intel Mobile HM55 Express HDD 640GB SATA 5400RPM ODD DVD±RW SMT Double Layer Graphics nVidia GeForce GT525M (1GDDR3) Display 15.6 Led backlight Battery Li-ion 6 cells Weight 2.7Kg OS Free DOS </span></td> </tr> <tr> <td height="24"> <table id="table53" style="border-collapse: collapse;" border="0" cellpadding="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td width="217"><span><span style="color: red;"><strong><img src=‘http://www.vimua.com/gian-hang/32525-3694/price-0.png?commission=0&t=1306727784‘></strong></span></span></td> <td><a rel='nofollow' target='_blank' href="http://koko.vn/?id=23&pid=1940&ma=1947&ctsp=22597" rel="nofollow" target="_blank"><img src=‘http://koko.vn/mau2/chitiet.jpg‘></a></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td> <p align="center"><img src=‘http://koko.vn/mau2/93.jpg‘></p> </td> </tr> <tr> <td> <table id="table51" style="border-collapse: collapse; height: 75px;" border="0" cellpadding="0" width="95%"> <tbody> <tr> <td width="157" valign="top"><a rel='nofollow' target='_blank' href="http://koko.vn/?id=23&pid=1940&ma=1947&ctsp=22596" rel="nofollow" target="_blank"> <img src=‘http://koko.vn/sieuthifpt/11530204911.jpg‘></a></td> <td valign="top"> <table id="table52" style="border-collapse: collapse;" border="0" cellpadding="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td height="24"><a rel='nofollow' target='_blank' href="http://koko.vn/?id=23&pid=1940&ma=1947&ctsp=22596" rel="nofollow" target="_blank">Dell Inspiron Queen 14R i3-2310M VGA 1G (N4110) Blue: Cty FPT bán - Có trả góp lấy ngay</a></td> </tr> <tr> <td height="24"><span>Quý khách đang Đặt mua sản phẩm này trực tiếp từ Công ty FPT và Được hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành Chính hãng hoặc tại Công ty FPT từ 12 đến 36 tháng (tùy theo sản phẩm). CPU Intel Core i3-2310M (2.1GHz/3MB/1066 FSB) RAM 2GB DDR3 1066MHz Chipset Intel Mobile HM55 Express HDD 500GB SATA 5400RPM ODD DVD±RW SMT Double Layer Graphics ATI Mobility Radeon HD 6470 (1GDDR3) Display 14 Led backlight Battery Li-ion 6 cells Weight 2.1Kg Free DOS </span></td> </tr> <tr> <td height="24"> <table id="table53" style="border-collapse: collapse;" border="0" cellpadding="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td width="217"><span><span style="color: red;"><strong><img src=‘http://www.vimua.com/gian-hang/32525-3701/price-0.png?commission=0&t=1306727784‘></strong></span></span></td> <td><a rel='nofollow' target='_blank' href="http://koko.vn/?id=23&pid=1940&ma=1947&ctsp=22596" rel="nofollow" target="_blank"><img src=‘http://koko.vn/mau2/chitiet.jpg‘></a></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td> <p align="center"><img src=‘http://koko.vn/mau2/93.jpg‘></p> </td> </tr> <tr> <td> <table id="table51" style="border-collapse: collapse; height: 75px;" border="0" cellpadding="0" width="95%"> <tbody> <tr> <td width="157" valign="top"><a rel='nofollow' target='_blank' href="http://koko.vn/?id=23&pid=1940&ma=1947&ctsp=22594" rel="nofollow" target="_blank"> <img src=‘http://koko.vn/sieuthifpt/1153018230.jpg‘></a></td> <td valign="top"> <table id="table52" style="border-collapse: collapse;" border="0" cellpadding="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td height="24"><strong><span class="link2">Dell Inspiron Queen 14R i3-2310M (N4110) Black VGA rời 1G: Cty FPT bán - Có trả góp lấy ngay</span></strong></td> </tr> <tr> <td height="24"><span>Quý khách đang Đặt mua sản phẩm này trực tiếp từ Công ty FPT và Được hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành Chính hãng hoặc tại Công ty FPT từ 12 đến 36 tháng (tùy theo sản phẩm). CPU Intel Core i3-2310M (2.1GHz/3MB/1066 FSB) RAM 4GB DDR3 1066MHz Chipset Intel Mobile HM55 Express HDD 320GB SATA 5400RPM ODD DVD±RW SMT Double Layer Graphics ATI Mobility Radeon HD 6470 (1GDDR3) Display 14 Led backlight Battery Li-ion 6 cells Weight 2.4Kg OS Free DOS </span></td> </tr> <tr> <td height="24"> <table id="table53" style="border-collapse: collapse;" border="0" cellpadding="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td width="217"><span><span style="color: red;"><strong><img src=‘http://www.vimua.com/gian-hang/32525-3876/price-0.png?commission=0&t=1306727784‘></strong></span></span></td> <td><a rel='nofollow' target='_blank' href="http://koko.vn/?id=23&pid=1940&ma=1947&ctsp=22594" rel="nofollow" target="_blank"><img src=‘http://koko.vn/mau2/chitiet.jpg‘></a></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td> <p align="center"><img src=‘http://koko.vn/mau2/93.jpg‘></p> </td> </tr> <tr> <td> <table id="table51" style="border-collapse: collapse; height: 75px;" border="0" cellpadding="0" width="95%"> <tbody> <tr> <td width="157" valign="top"><a rel='nofollow' target='_blank' href="http://koko.vn/?id=23&pid=1940&ma=1941&ctsp=22593" rel="nofollow" target="_blank"> <img src=‘http://koko.vn/sieuthifpt/11530174644.jpg‘></a></td> <td valign="top"> <table id="table52" style="border-collapse: collapse;" border="0" cellpadding="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td height="24"><strong><span class="link2">Acer AS4820-382G50Mnks LX.RH10C.001 : Cty FPT Bán - Có trả góp lấy ngay</span></strong></td> </tr> <tr> <td height="24"><span>Quý khách đang Đặt mua sản phẩm này trực tiếp từ Công ty FPT và Được hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành Chính hãng hoặc tại Công ty FPT từ 12 đến 36 tháng (tùy theo sản phẩm). CPU Intel Core i3-380M(2.53Ghz) RAM 2GB DDR3 1066MHz Chipset Intel HM55 Express Chipset HDD 500GB SATA 5400rpm ODD DVD±RW SuperMulti Double Layer Graphics Display 14 inch HD widescreen display ,1366 x 768 resolution Battery Li-Ion 6 cells Weight 2.1 Kg OS Linux </span></td> </tr> <tr> <td height="24"> <table id="table53" style="border-collapse: collapse;" border="0" cellpadding="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td width="217"><span><span style="color: red;"><strong><img src=‘http://www.vimua.com/gian-hang/32524-3914/price-0.png?commission=0&t=1306727521‘></strong></span></span></td> <td><a rel='nofollow' target='_blank' href="http://koko.vn/?id=23&pid=1940&ma=1941&ctsp=22593" rel="nofollow" target="_blank"><img src=‘http://koko.vn/mau2/chitiet.jpg‘></a></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td> <p align="center"><img src=‘http://koko.vn/mau2/93.jpg‘></p> </td> </tr> <tr> <td> <table id="table51" style="border-collapse: collapse; height: 75px;" border="0" cellpadding="0" width="95%"> <tbody> <tr> <td width="157" valign="top"><a rel='nofollow' target='_blank' href="http://koko.vn/?id=23&pid=1940&ma=1941&ctsp=22592" rel="nofollow" target="_blank"> <img src=‘http://koko.vn/sieuthifpt/1153017432.jpg‘></a></td> <td valign="top"> <table id="table52" style="border-collapse: collapse;" border="0" cellpadding="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td height="24"><a rel='nofollow' target='_blank' href="http://koko.vn/?id=23&pid=1940&ma=1941&ctsp=22592" rel="nofollow" target="_blank">Gateway LT2707v-N552G32iws- LU.WWR0C.003 (White): Cty FPT bán - Có trả góp lấy ngay</a></td> </tr> <tr> <td height="24"><span>Quý khách đang Đặt mua sản phẩm này trực tiếp từ Công ty FPT và Được hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành Chính hãng hoặc tại Công ty FPT từ 12 đến 36 tháng (tùy theo sản phẩm). CPU Atom N550 RAM 2GB DDR3 1066 Mhz Chipset Intel Mobile GS15 Express HDD 320GB ODD Graphics Intel GMA3150 (Int. Graphic) Display NLED 10.1 Battery Li-ion 6 Cells Weight 1.5Kg OS Linux </span></td> </tr> <tr> <td height="24"> <table id="table53" style="border-collapse: collapse;" border="0" cellpadding="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td width="217"><span><span style="color: red;"><strong><img src=‘http://www.vimua.com/gian-hang/32524-3913/price-0.png?commission=0&t=1306727521‘></strong></span></span></td> <td><a rel='nofollow' target='_blank' href="http://koko.vn/?id=23&pid=1940&ma=1941&ctsp=22592" rel="nofollow" target="_blank"><img src=‘http://koko.vn/mau2/chitiet.jpg‘></a></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td> <p align="center"><img src=‘http://koko.vn/mau2/93.jpg‘></p> </td> </tr> <tr> <td> <table id="table51" style="border-collapse: collapse; height: 75px;" border="0" cellpadding="0" width="95%"> <tbody> <tr> <td width="157" valign="top"><a rel='nofollow' target='_blank' href="http://koko.vn/?id=23&pid=1940&ma=1941&ctsp=22591" rel="nofollow" target="_blank"> <img src=‘http://koko.vn/sieuthifpt/11530173517.jpg‘></a></td> <td valign="top"> <table id="table52" style="border-collapse: collapse;" border="0" cellpadding="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td height="24"><strong><span class="link2">Acer AS4738Z-P611G32Mnkk LX.R6T0C.098: Cty FPT bán Có trả góp lấy ngay</span></strong></td> </tr> <tr> <td height="24"><span>Quý khách đang Đặt mua sản phẩm này trực tiếp từ Công ty FPT và Được hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành Chính hãng hoặc tại Công ty FPT từ 12 đến 36 tháng (tùy theo sản phẩm). CPU Intel Pentium P6100 (2.0Ghz/ 3Mb Cache L3) RAM 1GB DDR3 1066MHz Chipset Intel HM55 Express Chipset HDD 320GB SATA 5400rpm ODD DVD±RW SuperMulti Double Layer Graphics Intel HD Graphics Display 14 inch HD widescreen display ,1366 x 768 resolution Battery Li-Ion 6 cells Weight 2.2 Kg </span></td> </tr> <tr> <td height="24"> <table id="table53" style="border-collapse: collapse;" border="0" cellpadding="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td width="217"><span><span style="color: red;"><strong><img src=‘http://www.vimua.com/gian-hang/32524-3973/price-0.png?commission=0&t=1306727521‘></strong></span></span></td> <td><a rel='nofollow' target='_blank' href="http://koko.vn/?id=23&pid=1940&ma=1941&ctsp=22591" rel="nofollow" target="_blank"><img src=‘http://koko.vn/mau2/chitiet.jpg‘></a></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td> <p align="center"><img src=‘http://koko.vn/mau2/93.jpg‘></p> </td> </tr> <tr> <td> <table id="table51" style="border-collapse: collapse; height: 75px;" border="0" cellpadding="0" width="95%"> <tbody> <tr> <td width="157" valign="top"><a rel='nofollow' target='_blank' href="http://koko.vn/?id=23&pid=1940&ma=1941&ctsp=22590" rel="nofollow" target="_blank"> <img src=‘http://koko.vn/sieuthifpt/11530173256.jpg‘></a></td> <td valign="top"> <table id="table52" style="border-collapse: collapse;" border="0" cellpadding="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td height="24"><a rel='nofollow' target='_blank' href="http://koko.vn/?id=23&pid=1940&ma=1941&ctsp=22590" rel="nofollow" target="_blank">Aspire One522-C5Ckk-LU.SES0C.047 (Black): Cty FPT bán Có trả góp lấy ngay</a></td> </tr> <tr> <td height="24"><span>Quý khách đang Đặt mua sản phẩm này trực tiếp từ Công ty FPT và Được hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành Chính hãng hoặc tại Công ty FPT từ 12 đến 36 tháng (tùy theo sản phẩm). CPU AMD C-50 ( 1.00Ghz, 1MB L2 cache, 1066MHz FSB) RAM 2GB DDR3 1066MHz Chipset HDD 320GB , 5400rpm ODD Graphics ATI Radeon™ HD 6250 256 MB Display 10.1 Battery Li-Ion 6 cells Weight 995 gram OS Linpus™ Linux® Lite version Others Webcam Network 802.11b/g Atheros Wireless </span></td> </tr> <tr> <td height="24"> <table id="table53" style="border-collapse: collapse;" border="0" cellpadding="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td width="217"><span><span style="color: red;"><strong><img src=‘http://www.vimua.com/gian-hang/32524-3911/price-0.png?commission=0&t=1306727521‘></strong></span></span></td> <td><a rel='nofollow' target='_blank' href="http://koko.vn/?id=23&pid=1940&ma=1941&ctsp=22590" rel="nofollow" target="_blank"><img src=‘http://koko.vn/mau2/chitiet.jpg‘></a></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td> <p align="center"><img src=‘http://koko.vn/mau2/93.jpg‘></p> </td> </tr> <tr> <td> <table id="table51" style="border-collapse: collapse; height: 75px;" border="0" cellpadding="0" width="95%"> <tbody> <tr> <td width="157" valign="top"><a rel='nofollow' target='_blank' href="http://koko.vn/?id=23&pid=1940&ma=1941&ctsp=22587" rel="nofollow" target="_blank"> <img src=‘http://koko.vn/sieuthifpt/11530172212.jpg‘></a></td> <td valign="top"> <table id="table52" style="border-collapse: collapse;" border="0" cellpadding="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td height="24"><a rel='nofollow' target='_blank' href="http://koko.vn/?id=23&pid=1940&ma=1941&ctsp=22587" rel="nofollow" target="_blank">Acer AS4253-E352G32Mncc LX.RDT0C.030: Cty FPT bán Có trả góp lấy ngay</a></td> </tr> <tr> <td height="24"><span>Quý khách đang Đặt mua sản phẩm này trực tiếp từ Công ty FPT và Được hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành Chính hãng hoặc tại Công ty FPT từ 12 đến 36 tháng (tùy theo sản phẩm). CPU AMD E-Series processor E-350 (1 MB L2 cache, 1.60 GHz, DDR3 1066 MHz, 18 W) AMD A50M Fusion™ Contro RAM 2GB DDR3 1066MHz Chipset Intel HM55 Express Chipset HDD 320GB SATA 5400rpm ODD DVD±RW SuperMulti Double Layer Graphics ATI Radeon™ HD 6310 Graphics with 256 MB Supportin Display 14 Battery Li-Ion 6 cells Weight 2.2 Kg </span></td> </tr> <tr> <td height="24"> <table id="table53" style="border-collapse: collapse;" border="0" cellpadding="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td width="217"><span><span style="color: red;"><strong><img src=‘http://www.vimua.com/gian-hang/32524-3971/price-0.png?commission=0&t=1306727521‘></strong></span></span></td> <td><a rel='nofollow' target='_blank' href="http://koko.vn/?id=23&pid=1940&ma=1941&ctsp=22587" rel="nofollow" target="_blank"><img src=‘http://koko.vn/mau2/chitiet.jpg‘></a></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td> <p align="center"><img src=‘http://koko.vn/mau2/93.jpg‘></p> </td> </tr> <tr> <td> <table id="table51" style="border-collapse: collapse; height: 75px;" border="0" cellpadding="0" width="95%"> <tbody> <tr> <td width="157" valign="top"><a rel='nofollow' target='_blank' href="http://koko.vn/?id=23&pid=1940&ma=1941&ctsp=22581" rel="nofollow" target="_blank"> <img src=‘http://koko.vn/sieuthifpt/1153017160.jpg‘></a></td> <td valign="top"> <table id="table52" style="border-collapse: collapse;" border="0" cellpadding="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td height="24"><a rel='nofollow' target='_blank' href="http://koko.vn/?id=23&pid=1940&ma=1941&ctsp=22581" rel="nofollow" target="_blank">Acer AS4738Z-P611G32Mn LX.R7H0C.057: Cty FPT bán Có trả góp lấy ngay</a></td> </tr> <tr> <td height="24"><span>Quý khách đang Đặt mua sản phẩm này trực tiếp từ Công ty FPT và Được hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành Chính hãng hoặc tại Công ty FPT từ 12 đến 36 tháng (tùy theo sản phẩm). CPU Intel Pentium P6100 (2.0Ghz/ 3Mb Cache L3) RAM 1GB DDR3 1066MHz Chipset Intel HM55 Express Chipset HDD 320GB SATA 5400rpm ODD DVD±RW SuperMulti Double Layer Graphics Intel HD Graphics Display 14 inch HD widescreen display ,1366 x 768 resolution Battery Li-Ion 6 cells Weight 2.2 Kg </span></td> </tr> <tr> <td height="24"> <table id="table53" style="border-collapse: collapse;" border="0" cellpadding="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td width="217"><span><span style="color: red;"><strong><img src=‘http://www.vimua.com/gian-hang/32524-3972/price-0.png?commission=0&t=1306727521‘></strong></span></span></td> <td><a rel='nofollow' target='_blank' href="http://koko.vn/?id=23&pid=1940&ma=1941&ctsp=22581" rel="nofollow" target="_blank"><img src=‘http://koko.vn/mau2/chitiet.jpg‘></a></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td> <p align="center"><img src=‘http://koko.vn/mau2/93.jpg‘></p> </td> </tr> </tbody> </table> </span></td> </tr> </tbody> </table> <br /></p></p></td></tr></table>
Số lượt xem: 360
 
Bình luận
Đọc lại dữ liệu
Không có bình luận nào.
 


Mã xác nhận:  

Vui lòng gõ có dấu và không quá 1000 chữ.
 
 
 
Rao vặt VIP
 
 
Bản quyền © 2005-2012 của ThitruongOTC.

Liên kết website