Rao vặt khác -> Rao vặt khác - Tổng hợp

Đào Tạo Nghiệp Vụ Thư Ký

Than phiền 
Thứ 6 20/05/2011 09h:15
Người đăng : Dao Xuan Dien
Địa chỉ : 102/37 Phan Huy Ích; Phường 15; Quận Tân Bình
Địện thoại : 0949158822
Email : baodenchauphi2003@yahoo.com
Nơi thực hiện giao dịch : Tp Hồ Chí Minh

Cập nhật lần cuối : Thứ 6 20/05/2011 09h:15

Giá bán :  

DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99"
LatentStyleCount="267">
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/>

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/>


UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/>

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/>

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/>

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/>classid="clsid:38481807-CA0E-42D2-BF39-B33AF135CC4D" id=ieooui>


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠOcolor:red">“NGHIỆP VỤ THƯ KÝ”A.  MỤC TIÊU-
Giúp cho học viên nắm được những kiến thức cơ bản về vai trò, chức năng, nhiệm
vụ của người thư ký lãnh đạo cơ quan và tổ chức-
Hình thành cho học viên những kỹ năng cụ thể liên quan đến mọi công việc của
người thư kí nói chung và trong công tác tư vấn, tham mưu giúp việc cho lãnh
đạo cơ quan, tổ chức nói riêng- Giới thiệu những quan niệm về
thẩm mỹ, đạo đức, tác phong và nếp sống trong giao tiết công sở-
Bồi dưỡng đức tính kiên nhẫn, hứng thú nghề nghiệp sẵn sàng hoàn thành mọi
nhiệm vụ khi được lãnh đạo cơ quan giao phó.EN-US">Học viênKhóa học được thiết
kế cho sinh viên sắp tốt nghiệp, nhân viên mới hoặc đang làm công tác thư ký
tại các doanh nghiệp nhưng mong muốn nâng cao kỹ năng nghề nghiệp của mình.EN-US">Phương pháp :mso-ansi-language:EN-US">      Trước buổi học:·        
mso-ansi-language:EN-US">Học viên:  Đọc
tài liệu của bài sẽ học đã được phát trước và làm bài tập, ghi ra các câu hỏi,
các thắc mắc cần làm rõ trước khi đến lớp.Trong buổi học:·        
Học
viên: Đưa ra các câu hỏi, các thắc mắc cần làm rõ đã được ghi ra khi đọc tài
liệu và làm bài tập trước khi đến lớp.·        
Giảng
viên: Trao đổi, giải thích, làm rõ, trả lời các câu hỏi, thắc mắc và tóm tắt
các điểm chính của lý thuyết. Giảng viên sẽ dành thời gian nhiều cho các hoạt
động thảo luận, trao đổi các kinh nghiệm thực tiễn và thực hành tại lớp      Sau
buổi học:·        
Học
viên: Áp dụng kiến thức, kỹ năng vào trong công việc thực tiễn.·        
Giảng
viên: Tư vấn trực tiếp khi học viên yêu cầu trong quá trình áp dụngcolor:red" lang="EN-GB">Giảng viên :   Đội ngũ giảng viên gồm các chuyên viên có
nhiều  năm kinh nghiệm thực hành trong
cương vị quản lý hành chính tại các doanh nghiệp tận tâm, luôn sẵn sàng chia sẻ
những kinh nghiệm thực tiễn và các công cụ thực hành thư ký cho học viên.B. NỘI
DUNG CHƯƠNG TRÌNHPhần I: Những kiến thức cơ
bản của người thư kýcolor:#FF6600">  Chuyên đề 1: • Những
  vấn đề cơ bản về quản lý hành chính
 • Tổng
  quan về công tác văn phòng


 
Chuyên đề 2: • Đặc
  điểm lao động của người lãnh đạo & tổ chức khoa học công việc của
  người lãnh đạo                                   
 • Những
  nội dung cơ bản trong tổ chức và điều hành hoạt động của công sở


 etiee                      Chuyên đề 3: • Tâm
  lý giao tiếp 
 • Một
  số vấn đề về tác phong, nếp sống trong công sở hiện đại


    Phần II:
Công vụ của người thư ký Chuyên đề 4: Nghề thư ký và các đặc điểm lao
động của thư ký Chuyên đề 5: Nghiệp vụ thư ký • Kỹ
  thuật soạn thảo văn bản hành chính
 • Công
  tác văn thư
 • công
  tác lưu trữ


 Chuyên đề 6: • Thu
  thập xử lý, cung cấp thông tin cho lãnh đạo
 • Quản
  lý chương trình, công tác, hoạt động và kế hoạch của cơ quan và lãnh đạo
 • Tổ
  chức hội nghị, các chuyến đi cho lãnh đạo...


 Chuyên đề 7: Những kỹ năng cần thiết của người
Thư ký • Kỹ
  năng lắng nghe
 • Kỹ
  năng thuyết trình
 • Kỹ
  năng đàm phán,
 • Kỹ
  năng giao tiếp công sở, Lễ tân văn phòng của thư ký


    Explosion 1: Chương trình hè color:black">C. CÁC THÔNG TIN KHÁC- Ưu đãi cho học viên – sinh viêncolor:black">Giảm 20% (25% cho sinh viên) khi đăng ký các lớp ngày color:black"> (trừ T7-CN).color:black">Giảm 10% học phí cho học viên đăng ký học vào thứ 3-5-7color:black">Giảm 10% học phí khi đăng ký từ 3 học viên trở lên (tổng học phí).color:black">Nếu học viên giới thiệu bạn bè hay người thân học hoặc bản thân
học tiếp thì sẽ được giảm 5% học phí(Chương
trình được áp dụng từ tháng 05/2011 đến tháng 07/2011)color:black">Thời gian học:

    
                 Thứ


    Buổicolor:black">Thứ 2,4,6color:black">Thứ 3,5,7color:black">Thứ & &CNcolor:black">Sángcolor:black">8h00 – 11h30color:black">8h00 – 11h30color:black">8h00 – 11h30color:black">Chiềucolor:black">13h30 – 16h30color:black">13h30 – 16h30color:black">13h30 – 16h30color:black">Tốicolor:black">18h00 – 20h30color:black">18h00 – 20h30color:black">x
color:black">Học phí:  1.500.000 đồng/học viên/khóa/02 tháng - Bao gồm
tài liệu miễn phí và cấp chứng chỉ Tốt Nghiệp.Tài liệu học tập: Cung cấp miễn phí,
tài liệu khoá học chứa đựng toàn bộ bài giảng, bài đọc, văn bản pháp luật có
liên quan. Tài liệu học tập, bài giảng các môn học sẽ nhận vào ngày khai
giảng.Hồ sơ đăng ký học:·        
Phiếu đăng ký nhập học·        
03 ảnh 3 x 4 (để làm thẻ học viên và chứng chỉ tốt nghiệp).Địa điểm học: Lầu 2, Toà nhà
Thiên Nam,
số 192 – 198 Ngô Gia Tự, P.4, Q.10, Tp. HCM                       Mọi chi tiết
xin vui lòng liên hệ:Đào Xuân
Điền – tư vấn đào tạoĐiện
thoại:
08.2218 0544 – 0949 15 88 22color:black">Nick yahoo: tuvan4_edaEmail: color:blue"> xuandien@eda.com.vnbold">Trường Đào tạo & Phát triển Nhân lực Á Châu color:black">Địa chỉ:
102/37 Phan Huy Ích; Phường 15; Quận Tân BìnhĐiện thoại:
08. 5427 3055Fax: 08.
5427 3055Website: color:blue">www.eda.com.vn color:black">  Số lượt xem: 93
 
Bình luận
Đọc lại dữ liệu
Không có bình luận nào.
 


Mã xác nhận:  

Vui lòng gõ có dấu và không quá 1000 chữ.
 
 
 
Các tin khác cùng nhóm
Nhận thay vật liệu lọc nước đã hết tác dụng . Giá 800.000đ Nhận thay vật liệu lọc nước đã hết tác dụng . Giá 800.000đ - (1)
Tuyển sinh viên bán hàng Tuyển sinh viên bán hàng - (1)
Tượng cầu thủ...quà tặng ;ưu niệm bóng đá Tượng cầu thủ...quà tặng ;ưu niệm bóng đá - (117)
Đèn diệt côn trùng DS-D202I (WE-200-2s), Đèn kill pest DS-D152I (WE-150-2s) Đèn diệt côn trùng DS-D202I (WE-200-2s), Đèn kill pest.. - (184)
Nhận làm Visa New Zealand Nhận làm Visa New Zealand - (581)
Dao khắc tượng Dao khắc tượng - (1073)
Thuê xe du lịch ở Bình Dương giá rẻ Thuê xe du lịch ở Bình Dương giá rẻ - (1070)
tem từ an ninh chống trộm tem từ an ninh chống trộm - (1061)
ván ép  ván ép - (1036)
Túi thơm khử mùi hôi ô tô, Nước hoa ô tô, sáp thơm ô tô, dung dịch làm sạch nội thất ô tô Túi thơm khử mùi hôi ô tô, Nước hoa ô tô, sáp thơm ô tô,.. - (991)
Sên 40, sên 60, sên 80, sên 120, sên 160, sên 50, sên đôi Sên 40, sên 60, sên 80, sên 120, sên 160, sên 50, sên đôi - (965)
Xích công nghiệp, xích 40, xích 50, xích 60, xích 80, xích 120 Xích công nghiệp, xích 40, xích 50, xích 60, xích 80, xích.. - (1011)
Loctite 596, Loctite 518, Loctite 5699, Loctite 569, dây coro Loctite 596, Loctite 518, Loctite 5699, Loctite 569, dây.. - (993)
kệ siêu thị sản xuất chất lượng tốt kệ siêu thị sản xuất chất lượng tốt - (978)
Nhận làm sổ sách kế toán, báo cáo thuế, báo cáo tài chính cho mọi loại hình doanh nghiệp tại Tp.HCM  Nhận làm sổ sách kế toán, báo cáo thuế, báo cáo tài chính.. - (949)
cổng chống trộm khuyến mãi cuối năm cổng chống trộm khuyến mãi cuối năm - (998)
 
 
 
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ThitruongOTC.
 

Liên kết website