Cty Rinors (Vietnam) TNHH
 
Danh mục
 
 
Thời tiết
 

Hà Nội


Đà Nẵng


TP Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU
Cty Rinors (Vietnam) TNHH
Giới thiệu:
Thời gian thành lập:
Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Sóng Thần 2
15 Đường DT 743, H. Dĩ An,
Điện thoại: 730450, 729067, 7306
Email: rinorsvn@hcm.vnn.vn
Website:
Qui mô công ty:
BAN LÃNH ĐẠO
Tổng Giám Đốc: Ông Wu Jiun Huei
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Người công bố thông tin:  Mr. Rinorsvietnam
Phòng ban:
Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
 
Hỗ trợ
 
 
Tin tức
 
 
Thống kê
 
Số lượt xem:  280

Tổng số sản phẩm:  0

 
 
Cty Rinors (Vietnam) TNHH
Khu Công Nghiệp Sóng Thần 2
15 Đường DT 743, H. Dĩ An,

730450, 729067, 7306 - rinorsvn@hcm.vnn.vn
Bản quyền của www.ThitruongOTC.com.vn