Cty Sheang Lih Cycle TNHH
 
Danh mục
 
 
Thời tiết
 

Hà Nội


Đà Nẵng


TP Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU
Cty Sheang Lih Cycle TNHH
Giới thiệu:
Thời gian thành lập:
Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Sóng Thần 2
Đường DT 743, Lô N, H. Dĩ An,
Điện thoại: 730188, 730219
Email: shining@hcm.vnn.vn
Website: www.shining-cycle.com
Qui mô công ty:
BAN LÃNH ĐẠO
Giám Đốc: Bà Lin Hui I
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Người công bố thông tin:  Mr. Sheanglihcycle
Phòng ban:
Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
 
Hỗ trợ
 
 
Tin tức
 
 
Thống kê
 
Số lượt xem:  395

Tổng số sản phẩm:  0

 
 
Cty Sheang Lih Cycle TNHH
Khu Công Nghiệp Sóng Thần 2
Đường DT 743, Lô N, H. Dĩ An,

730188, 730219 - shining@hcm.vnn.vn
Bản quyền của www.ThitruongOTC.com.vn