Cty Shimizu & Shumitomo VP Quản Lý Dự Án Cầu Bính
 
Danh mục
 
 
Thời tiết
 

Hà Nội


Đà Nẵng


TP Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU
Cty Shimizu & Shumitomo VP Quản Lý Dự Án Cầu Bính
Giới thiệu:
Thời gian thành lập:
Địa chỉ: B Đường Nam Cầu Bính , Sở Dầu, Q. Hồng Bàng,
Điện thoại:
Email:
Website:
Qui mô công ty:
BAN LÃNH ĐẠO
Trưởng Đại Diện: Ông Nakarawa
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Người công bố thông tin:  Mr. Shimizushumitomovpquanlyduancaubinh
Phòng ban:
Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
 
Hỗ trợ
 
 
Tin tức
 
 
Thống kê
 
Số lượt xem:  246

Tổng số sản phẩm:  0

 
 
Cty Shimizu & Shumitomo VP Quản Lý Dự Án Cầu Bính
B Đường Nam Cầu Bính , Sở Dầu, Q. Hồng Bàng,
-
Bản quyền của www.ThitruongOTC.com.vn