Cty TNHH Tầm Nhìn & Liên Danh
 
Danh mục
 
 
Thời tiết
 

Hà Nội


Đà Nẵng


TP Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU
Cty TNHH Tầm Nhìn & Liên Danh
Giới thiệu:
Thời gian thành lập:
Địa chỉ: Phòng 308 - 310, Tầng 3, Tòa Nhà Hà Nội Towers
49 Hai Bà Trưng, Q. Hoàn Kiếm,
Điện thoại: 9340629, 8241623, 93
Email: vision@hn.vnn.vn
Website: www.vision-associates.com
Qui mô công ty:
BAN LÃNH ĐẠO
Giám Đốc: Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Người công bố thông tin:  Mr. Tamnhinliendanh
Phòng ban:
Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
 
Hỗ trợ
 
 
Tin tức
 
 
Thống kê
 
Số lượt xem:  224

Tổng số sản phẩm:  0

 
 
Cty TNHH Tầm Nhìn & Liên Danh
Phòng 308 - 310, Tầng 3, Tòa Nhà Hà Nội Towers
49 Hai Bà Trưng, Q. Hoàn Kiếm,

9340629, 8241623, 93 - vision@hn.vnn.vn
Bản quyền của www.ThitruongOTC.com.vn