Cty Tân Đông Hưng TNHH Thương Mại Dịch Vụ In Bao Bì
 
Danh mục
 
 
Thời tiết
 

Hà Nội


Đà Nẵng


TP Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU
Cty Tân Đông Hưng TNHH Thương Mại Dịch Vụ In Bao Bì
Giới thiệu:
Thời gian thành lập:
Địa chỉ: 627 Nguyễn Văn Quá, P. Đông Hưng Thuận, Q. 12,
Điện thoại: 7150456, 8916239
Email: tandonghung201164@yahoo.com.vn
Website:
Qui mô công ty:
BAN LÃNH ĐẠO
Giám Đốc: Ông Lê Văn Dũng
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Người công bố thông tin:  Mr. Tandonghungthuongmaidichvuinbaobi
Phòng ban:
Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
 
Hỗ trợ
 
 
Tin tức
 
 
Thống kê
 
Số lượt xem:  192

Tổng số sản phẩm:  0

 
 
Cty Tân Đông Hưng TNHH Thương Mại Dịch Vụ In Bao Bì
627 Nguyễn Văn Quá, P. Đông Hưng Thuận, Q. 12,
7150456, 8916239 - tandonghung201164@yahoo.com.vn
Bản quyền của www.ThitruongOTC.com.vn