Cty Tân Tấn Đức TNHH Sản Xuất & Thương Mại
 
Danh mục
 
 
Thời tiết
 

Hà Nội


Đà Nẵng


TP Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU
Cty Tân Tấn Đức TNHH Sản Xuất & Thương Mại
Giới thiệu:
Thời gian thành lập:
Địa chỉ: 202 Nguyễn Thị Thập, P. Tân Phong, Q. 7,
Điện thoại: 7714995, 7714237, 77
Email:
Website:
Qui mô công ty:
BAN LÃNH ĐẠO
Giám Đốc: Ông Nguyễn Tấn Linh
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Người công bố thông tin:  Mr. Tantanducsanxuatthuongmai
Phòng ban:
Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
 
Hỗ trợ
 
 
Tin tức
 
 
Thống kê
 
Số lượt xem:  204

Tổng số sản phẩm:  0

 
 
Cty Tân Tấn Đức TNHH Sản Xuất & Thương Mại
202 Nguyễn Thị Thập, P. Tân Phong, Q. 7,
7714995, 7714237, 77 -
Bản quyền của www.ThitruongOTC.com.vn