Cty Tân Tiến TNHH
 
Danh mục
 
 
Thời tiết
 

Hà Nội


Đà Nẵng


TP Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU
Cty Tân Tiến TNHH
Giới thiệu:
Thời gian thành lập:
Địa chỉ: 138 Đường 3 Tháng 2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều,
Điện thoại: 739255, 834109
Email: taticoct@hcm.vnn.vn
Website:
Qui mô công ty:
BAN LÃNH ĐẠO
Giám Đốc: Ông Trần Anh Tú
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Người công bố thông tin:  Mr. Tantien
Phòng ban:
Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
 
Hỗ trợ
 
 
Tin tức
 
 
Thống kê
 
Số lượt xem:  263

Tổng số sản phẩm:  0

 
 
Cty Tân Tiến TNHH
138 Đường 3 Tháng 2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều,
739255, 834109 - taticoct@hcm.vnn.vn
Bản quyền của www.ThitruongOTC.com.vn