Tập Đoàn Tông Thân
 
Danh mục
 
 
Thời tiết
 

Hà Nội


Đà Nẵng


TP Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU
Tập Đoàn Tông Thân
Giới thiệu:
Thời gian thành lập:
Địa chỉ: 155 Láng Hạ, Q. Đống Đa,
Điện thoại: 5621358, 8562903
Email: zongshen@hn.vnn.vn
Website: www.zong-shen.com
Qui mô công ty:
BAN LÃNH ĐẠO
Trưởng Đại Diện: Ông Wu Di
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Người công bố thông tin:  Mr. Tapdoantongthan
Phòng ban:
Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
 
Hỗ trợ
 
 
Tin tức
 
 
Thống kê
 
Số lượt xem:  203

Tổng số sản phẩm:  0

 
 
Tập Đoàn Tông Thân
155 Láng Hạ, Q. Đống Đa,
5621358, 8562903 - zongshen@hn.vnn.vn
Bản quyền của www.ThitruongOTC.com.vn