Cty Than Hà Tu
 
Danh mục
 
 
Thời tiết
 

Hà Nội


Đà Nẵng


TP Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU
Cty Than Hà Tu
Giới thiệu:
Thời gian thành lập:
Địa chỉ: P. Hà Tu, Tp. Hạ Long,
Điện thoại: 835169, 835629, 8351
Email: hatu@hatucoal.com.vn
Website: www.hatucol.com.vn
Qui mô công ty:
BAN LÃNH ĐẠO
Giám Đốc: Ông Nguyễn Văn Sinh
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Người công bố thông tin:  Mr. Thanhatu
Phòng ban:
Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
 
Hỗ trợ
 
 
Tin tức
 
 
Thống kê
 
Số lượt xem:  238

Tổng số sản phẩm:  0

 
 
Cty Than Hà Tu
P. Hà Tu, Tp. Hạ Long,
835169, 835629, 8351 - hatu@hatucoal.com.vn
Bản quyền của www.ThitruongOTC.com.vn