Cty Thanh Trúc TNHH
 
Danh mục
 
 
Thời tiết
 

Hà Nội


Đà Nẵng


TP Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU
Cty Thanh Trúc TNHH
Giới thiệu:
Thời gian thành lập:
Địa chỉ: 57 Tầm Vu, X. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều,
Điện thoại: 838107, 839858, 8338
Email: vlxdthanhtruc_ct@yahoo.com
Website:
Qui mô công ty:
BAN LÃNH ĐẠO
Giám Đốc: Bà Phạm Thị Thanh Xuân
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Người công bố thông tin:  Mr. Thanhtruc
Phòng ban:
Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
 
Hỗ trợ
 
 
Tin tức
 
 
Thống kê
 
Số lượt xem:  228

Tổng số sản phẩm:  0

 
 
Cty Thanh Trúc TNHH
57 Tầm Vu, X. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều,
838107, 839858, 8338 - vlxdthanhtruc_ct@yahoo.com
Bản quyền của www.ThitruongOTC.com.vn