Cty Thiên Kim TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Tin Học
 
Danh mục
 
 
Thời tiết
 

Hà Nội


Đà Nẵng


TP Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU
Cty Thiên Kim TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Tin Học
Giới thiệu:
Thời gian thành lập:
Địa chỉ: 248 Nguyễn Thiện Thuật, P. 3, Q. 3,
Điện thoại:
Email: thienkim248@hcm.vnn.vn
Website:
Qui mô công ty:
BAN LÃNH ĐẠO
Giám Đốc: Ông Trần Thiện Kiêm
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Người công bố thông tin:  Mr. Thienkimthuongmaidichvutinhoc
Phòng ban:
Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
 
Hỗ trợ
 
 
Tin tức
 
 
Thống kê
 
Số lượt xem:  274

Tổng số sản phẩm:  0

 
 
Cty Thiên Kim TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Tin Học
248 Nguyễn Thiện Thuật, P. 3, Q. 3,
- thienkim248@hcm.vnn.vn
Bản quyền của www.ThitruongOTC.com.vn