Cty TNHH Thiết Bị & Dịch Vụ Công Nghệ (ITS)
 
Danh mục
 
 
Thời tiết
 

Hà Nội


Đà Nẵng


TP Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU
Cty TNHH Thiết Bị & Dịch Vụ Công Nghệ (ITS)
Giới thiệu:
Thời gian thành lập:
Địa chỉ: 34 Hoàng Văn Thái, Q. Thanh Xuân,
Điện thoại: 5656849, 5656860
Email: istco@email.viettel.vn
Website:
Qui mô công ty:
BAN LÃNH ĐẠO
Giám Đốc: Bà Đào Thị Thu Phương
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Người công bố thông tin:  Mr. Thietbidichvucongngheits
Phòng ban:
Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
 
Hỗ trợ
 
 
Tin tức
 
 
Thống kê
 
Số lượt xem:  214

Tổng số sản phẩm:  0

 
 
Cty TNHH Thiết Bị & Dịch Vụ Công Nghệ (ITS)
34 Hoàng Văn Thái, Q. Thanh Xuân,
5656849, 5656860 - istco@email.viettel.vn
Bản quyền của www.ThitruongOTC.com.vn