Cty Cổ Phần Thiết Bị Hàng Hải
 
Danh mục
 
 
Thời tiết
 

Hà Nội


Đà Nẵng


TP Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU
Cty Cổ Phần Thiết Bị Hàng Hải
Giới thiệu:
Thời gian thành lập:
Địa chỉ: 30 Hàm Nghi, P. Bến Nghé, Q. 1,
Điện thoại: 8213639, 8210132
Email: mecom@hcm.fpt.vn
Website: www.mecom.com.vn
Qui mô công ty:
BAN LÃNH ĐẠO
Tổng Giám Đốc: Ông Trần Hữu Cơ
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Người công bố thông tin:  Mr. Thietbihanghai
Phòng ban:
Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
 
Hỗ trợ
 
 
Tin tức
 
 
Thống kê
 
Số lượt xem:  209

Tổng số sản phẩm:  0

 
 
Cty Cổ Phần Thiết Bị Hàng Hải
30 Hàm Nghi, P. Bến Nghé, Q. 1,
8213639, 8210132 - mecom@hcm.fpt.vn
Bản quyền của www.ThitruongOTC.com.vn