Cty Thiết Bị Thực Phẩm
 
Danh mục
 
 
Thời tiết
 

Hà Nội


Đà Nẵng


TP Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU
Cty Thiết Bị Thực Phẩm
Giới thiệu:
Thời gian thành lập:
Địa chỉ: H. Phú Xuyên,
Điện thoại:
Email: fsec@hn.vnn.vn
Website:
Qui mô công ty:
BAN LÃNH ĐẠO
Giám Đốc: Ông Nguyễn Hải Lý
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Người công bố thông tin:  Mr. Thietbithucpham
Phòng ban:
Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
 
Hỗ trợ
 
 
Tin tức
 
 
Thống kê
 
Số lượt xem:  216

Tổng số sản phẩm:  0

 
 
Cty Thiết Bị Thực Phẩm
H. Phú Xuyên,
- fsec@hn.vnn.vn
Bản quyền của www.ThitruongOTC.com.vn