Cty Thi Gia TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Quà Tặng
 
Danh mục
 
 
Thời tiết
 

Hà Nội


Đà Nẵng


TP Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU
Cty Thi Gia TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Quà Tặng
Giới thiệu:
Thời gian thành lập:
Địa chỉ: 012 Khánh Hội, Lô B2, P. 3, Q. 4,
Điện thoại:
Email: gifttimes@yahoo.com
Website:
Qui mô công ty:
BAN LÃNH ĐẠO
Giám Đốc: Ông Cao Nguyên Thanh
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Người công bố thông tin:  Mr. Thigiasanxuatthuongmaidichvuquatang
Phòng ban:
Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
 
Hỗ trợ
 
 
Tin tức
 
 
Thống kê
 
Số lượt xem:  226

Tổng số sản phẩm:  0

 
 
Cty Thi Gia TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Quà Tặng
012 Khánh Hội, Lô B2, P. 3, Q. 4,
- gifttimes@yahoo.com
Bản quyền của www.ThitruongOTC.com.vn