Cty Thuận Tiệp TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ
 
Danh mục
 
 
Thời tiết
 

Hà Nội


Đà Nẵng


TP Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU
Cty Thuận Tiệp TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ
Giới thiệu:
Thời gian thành lập:
Địa chỉ: Lê Văn Việt, Dãy 11. Khu ASC, P. Tăng Nhơn Phú A, Q. 9,
Điện thoại: 7305303, 732327
Email:
Website:
Qui mô công ty:
BAN LÃNH ĐẠO
Giám Đốc: Bà Lý Hồng
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Người công bố thông tin:  Mr. Thuantiepsanxuatthuongmaidichvu
Phòng ban:
Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
 
Hỗ trợ
 
 
Tin tức
 
 
Thống kê
 
Số lượt xem:  202

Tổng số sản phẩm:  0

 
 
Cty Thuận Tiệp TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ
Lê Văn Việt, Dãy 11. Khu ASC, P. Tăng Nhơn Phú A, Q. 9,
7305303, 732327 -
Bản quyền của www.ThitruongOTC.com.vn