Cty Thuật Liêm TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ
 
Danh mục
 
 
Thời tiết
 

Hà Nội


Đà Nẵng


TP Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU
Cty Thuật Liêm TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ
Giới thiệu:
Thời gian thành lập:
Địa chỉ: 356/9 Bạch Đằng, P. 14, Q. Bình Thạnh,
Điện thoại:
Email: thuatliem@hcm.vnn.vn
Website:
Qui mô công ty:
BAN LÃNH ĐẠO
Giám Đốc: Ông Châu Thanh Liêm
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Người công bố thông tin:  Mr. Thuatliemsanxuatthuongmaivadichvu
Phòng ban:
Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
 
Hỗ trợ
 
 
Tin tức
 
 
Thống kê
 
Số lượt xem:  352

Tổng số sản phẩm:  0

 
 
Cty Thuật Liêm TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ
356/9 Bạch Đằng, P. 14, Q. Bình Thạnh,
- thuatliem@hcm.vnn.vn
Bản quyền của www.ThitruongOTC.com.vn