Cty Cổ Phần Thuỷ Sản Bình Định
 
Danh mục
 
 
Thời tiết
 

Hà Nội


Đà Nẵng


TP Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU
Cty Cổ Phần Thuỷ Sản Bình Định
Giới thiệu:
Thời gian thành lập:
Địa chỉ: 2D Trần Hưng Đạo, Tp. Quy Nhơn,
Điện thoại: 892039, 892130
Email: bidifiscovietnam@yahoo.com
Website:
Qui mô công ty:
BAN LÃNH ĐẠO
Giám Đốc: Bà Cao Thị Kim Lan
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Người công bố thông tin:  Mr. Thuysanbinhdinh
Phòng ban:
Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
 
Hỗ trợ
 
 
Tin tức
 
 
Thống kê
 
Số lượt xem:  228

Tổng số sản phẩm:  0

 
 
Cty Cổ Phần Thuỷ Sản Bình Định
2D Trần Hưng Đạo, Tp. Quy Nhơn,
892039, 892130 - bidifiscovietnam@yahoo.com
Bản quyền của www.ThitruongOTC.com.vn