Cty Tokinaga Việt Nam Dịch Vụ Kiểm Hàng
 
Danh mục
 
 
Thời tiết
 

Hà Nội


Đà Nẵng


TP Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU
Cty Tokinaga Việt Nam Dịch Vụ Kiểm Hàng
Giới thiệu:
Thời gian thành lập:
Địa chỉ: 180 Pasteur, P. Bến Nghé, Q. 1,
Điện thoại: 8227241, 8227242
Email: tokinaga@hcm.vnn.vn
Website:
Qui mô công ty:
BAN LÃNH ĐẠO
Giám Đốc: Ông Takushi Yamagami
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Người công bố thông tin:  Mr. Tokinagavietnamdichvukiemhang
Phòng ban:
Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
 
Hỗ trợ
 
 
Tin tức
 
 
Thống kê
 
Số lượt xem:  217

Tổng số sản phẩm:  0

 
 
Cty Tokinaga Việt Nam Dịch Vụ Kiểm Hàng
180 Pasteur, P. Bến Nghé, Q. 1,
8227241, 8227242 - tokinaga@hcm.vnn.vn
Bản quyền của www.ThitruongOTC.com.vn